Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Konferencje: 2019_03_06 I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna
Wysłany przez admin dnia 06-03-2019 (88 odsłon)
Konferencje

W Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu w dniach 15-16 maja 2019r. odbędzie się
I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna
pt. „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym".
Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie sposobności do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu rodzicielstwa. Do udziału w konferencji zaproszeni są naukowcy i praktycy reprezentujący różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem. Konferencja odbywa się pod patronatem PTP.

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Z prac ZG PTP: 2019_03_06 Ogłoszenie
Wysłany przez admin dnia 06-03-2019 (61 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

OGŁOSZENIE o likwidacji Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bielsku-Białej

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 7 listopada 2018 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6.02.2019 roku o wpisie zmian, wszczęta została likwidacja stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bielsku Białej KRS 0000100731
Likwidatorem stowarzyszenia została Pani Małgorzata Toeplitz-Winiewska Sekretarz Generalny ZG PTP
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń do Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres: Małgorzata Toeplitz- Winiewska Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki nr 5/7; 00-183 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres ptp@psych.uw.edu.pl
Według posiadanych danych likwidowane Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_03_04 Certyfikaty psychoterapeutyczne
Wysłany przez admin dnia 04-03-2019 (66 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( dz. U. 2018, poz. 385) Polskie Towarzystwo Psychologiczne uzyskało pozytywną opinię o przyznawanych certyfikatach psychoterapeutycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii prof. Piotra Gałeckiego.

Opinia krajowego konsultanta ds psychiatrii

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_28 Stanowisko Prezydium ZGPTP
Wysłany przez admin dnia 28-02-2019 (62 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowiska Prezydium ZG PTP przyjęte13 lutego br. w sprawie wykazów wydawnictw i monografii naukowych oraz wykazu wydawnictw publikujących monografie naukowe.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
dotyczące Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019
r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw, monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_26 Sekcja Psychologii Sportu
Wysłany przez admin dnia 26-02-2019 (64 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 lutego 2019 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołane zostały nowe władze Sekcji Psychologii Sportu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami po linkiem:

www.ptp.org.pl/oddzialy/sport/

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_24 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 24-02-2019 (81 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych

Od 1 marca 2019 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie umieszczona od 1 marca w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Pożegnania: 2019 Jolanta Zawora
Wysłany przez admin dnia 19-02-2019 (98 odsłon)
Pożegnania

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszą długoletnią Koleżankę

Jolantę Zaworę

Zasłużoną dla PTP członkinię oddziału w Lublinie, przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego przez dwie kadencje, specjalistkę psychologa klinicznego. Osobę gotową zawsze nieść pomoc pacjentom i troszczyć się o młodych psychologów.
Jola była zawsze niezwykle pogodną, życzliwą ludziom, serdeczną Koleżanką dającą wsparcie w trudnych chwilach.
Trudno zapomnieć nasze ostatnie spotkanie w grudniu ubiegłego roku.
Ponieśliśmy wielką stratę, braku Joli nie sposób zastąpić.

Przewodnicząca i Zarząd Główny
Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

PTP: 2019_01_28 Kodeks Etyczny Psychologa
Wysłany przez admin dnia 28-01-2019 (1632 odsłon)
PTP

NOWY KODEKS ETYCZNY PSYCHOLOGA

(Czytaj więcej... | PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_26 Stanowisko PTP dotyczące chorych onkologicznie
Wysłany przez admin dnia 26-01-2019 (146 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Wsparcie osób chorych onkologicznie, ich rodzin i otoczenia.

Skan

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_25 Komunikat o uchwalach WZD
Wysłany przez admin dnia 25-01-2019 (239 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat o uchwałach Walnego Zgromadzenia o przyznanych odznaczeniach PTP i wyróżnieniu

Walne Zgromadzenie PTP w dniu 1 grudnia 2018 r. przyjęło uchwałę o odznaczeniu 12 wybitnych przedstawicieli polskiej psychologii odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej psychologii”. Odznaczenie zostało przyznane (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_24 Opieka Psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą
Wysłany przez admin dnia 24-01-2019 (172 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko w sprawie opieki nad dziećmi i młodzieżą

Skan pisma do Pani Poseł Józefy Hrynkiewicz

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_23 Reaktywowanie Sekcji Neuropsychologii
Wysłany przez admin dnia 23-01-2019 (242 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że 16 stycznia 2019 r. reaktywowano Ogólnopolską Sekcję Neuropsychologii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cele sekcji przewidują:

  1. rozwijanie wiedzy neuropsychologicznej, wspieranie rozwoju badań naukowych i działań edukacyjnych, aplikację oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w odniesieniu do wiedzy na temat relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem,
  2. wzmacnianie integracji wiedzy pomiędzy dyscyplinami naukowymi, które przyczyniają się do poznawania relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem – w tym neuropsychologii klinicznej, neuropsychologii poznawczej, psychofizjologii, neuropsychologii medycznej i neurorehabilitacji,
  3. wspieranie procesu integracji polskich neuropsychologów z międzynarodowymi społecznościami naukowymi zajmującymi się badaniami nad mózgiem i zachowaniem.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_16 Stanowisko po zabójstwie Prezydenta Pawła Adamowicza
Wysłany przez admin dnia 16-01-2019 (729 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Społeczność psychologów zrzeszona w Polskim Towarzystwie Psychologicznym jest głęboko wstrząśnięta zabójstwem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przekazujemy wyrazy współczucia i solidarności z Rodziną Prezydenta i z wszystkimi osobami, które ta śmierć przygnębiła.

Apelujemy, by ta tragedia skłoniła do refleksji nad nastrojami społecznymi i stanem debaty publicznej w Polsce. Zabójstwo Prezydenta Adamowicza nie może być pretekstem do eskalacji atmosfery wrogości i oskarżania oraz do dzielenia społeczeństwa. Apelujemy do polityków i dziennikarzy, by uświadamiali społeczeństwu potrzebę budowania wspólnoty i wskazywali drogi do porozumienia i solidarnej współpracy. Obwinianie społeczeństwa oraz grup społecznych za zbrodnicze działania osoby wzmaga podziały w społeczeństwie.

Nasze zaniepokojenie budzi także przypisywanie sprawcy intencji i motywacji odwołujących się do jego cech psychicznych. Może to prowadzić do stygmatyzowania i wykluczania osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

Starajmy się odwoływać do dobrej strony natury człowieka i wytężajmy konieczne w obecnej sytuacji wysiłki w pracy edukacyjnej, uświadamiającej szczególnie młodemu pokoleniu Polaków tragiczne skutki przemocy i języka nienawiści.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne deklaruje gotowość do współpracy na rzecz budowania solidarnej wspólnoty i współpracy ludzi o różnych poglądach, aspiracjach i reprezentujących wartości promujące dobro człowieka i godność osoby ludzkiej.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_16 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 16-01-2019 (105 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2019 roku

Posiedzenia Prezydium ZG:
13 lutego, 10 kwietnia, 15 maja, 11 września, 9 października.

Posiedzenia Zarządu Głównego:
27 marca, 12 czerwca, 30 listopada

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych:
14 stycznia, 11 lutego, 11 marca, 08 kwietnia , 13 maja i 10 czerwca.
Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek zainteresowanych.
- do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych

Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 15 maja.

Zebranie Zarządu Oddziału PTP w Warszawie:
daty są ustalane

Szkolenia dla psychologów nt. "Badanie psychologiczne osób starających się o broń lub posługujących się bronią"
Zapraszamy na sesję wiosenną:
- I etap w dn. 21-22-23-24.III.2019 r.
- II etap w dn. 24-25-26.V.2019 r.
Informacje tel. 506 008 599
całkowity koszt szkolenia 2.700 zł, dla członków PTP koszt szkolenia 2.600 zł
możliwość zapłaty w 2 ratach

Wpłatę za szkolenie należy dokonać do 28.02.2019 r. w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto PTP OBiUP ul. Mickiewicza 64/66 01-650 Warszawa

Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty"

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2019_01_13 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłany przez admin dnia 13-01-2019 (863 odsłon)
Szkolenia

INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".

(Czytaj więcej... | Szkolenia)