Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2019_04_18 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 18-04-2019 (1 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę szybkiej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się̨ o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Nowelizacja ta uzupełniając lukę prawną pozwoli pracowniom psychologicznym na wydawanie formalnie poprawnych dokumentacji prowadzonych badań. Wskazujemy jedynie na najważniejsze uwagi, usuwające w naszej opinii nieuchronną niezgodność treści proponowanego orzeczenia ze stanem faktycznym.

Stanowisko PTP

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_04_14 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 14-04-2019 (60 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

W załączeniu przesyłam uwagi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (UD494). Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 20 marca br. z terminem zgłaszania uwag do 9 bm. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie zostało zaproszone do konsultacji przygotowywanego ważnego aktu prawnego. Mimo to, pozwalamy sobie przesłać ważne uwagi z nadzieją, że będą rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją ustawy.

Stanowisko PTP

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Konferencje: 2019_04_08 XV Konferencja Trzech Sekcji
Wysłany przez admin dnia 08-04-2019 (73 odsłon)
Konferencje

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

zaprasza na XV Konferencję Trzech Sekcji

"Zależność, miłość, separacja"

18-20 października 2019r.

Warszawa PGE Narodowy

www.2019.trojkonferencja.com

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Pożegnania: 2019 Maria Lehman
Wysłany przez admin dnia 02-04-2019 (71 odsłon)
Pożegnania

1941 - 2019

(Czytaj więcej... | Pożegnania)

Z prac ZG PTP: 2019_03_19 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 19-03-2019 (72 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Udostępniamy informację o przeprowadzonym badaniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci". Zachęcamy do zapoznania się z wynikami oraz informacjami zawartymi w raporcie pod linkiem:

https://diagnozakrzywdzenia.pl

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Konferencje: 2019_03_06 I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna
Wysłany przez admin dnia 06-03-2019 (214 odsłon)
Konferencje

W Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu w dniach 15-16 maja 2019r. odbędzie się
I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna
pt. „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym".
Intencją organizatorów konferencji jest stworzenie sposobności do wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu rodzicielstwa. Do udziału w konferencji zaproszeni są naukowcy i praktycy reprezentujący różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem. Konferencja odbywa się pod patronatem PTP.

(Czytaj więcej... | Konferencje)

Z prac ZG PTP: 2019_03_06 Ogłoszenie
Wysłany przez admin dnia 06-03-2019 (142 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

OGŁOSZENIE o likwidacji Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bielsku-Białej

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 7 listopada 2018 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6.02.2019 roku o wpisie zmian, wszczęta została likwidacja stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bielsku Białej KRS 0000100731
Likwidatorem stowarzyszenia została Pani Małgorzata Toeplitz-Winiewska Sekretarz Generalny ZG PTP
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń do Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres: Małgorzata Toeplitz- Winiewska Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki nr 5/7; 00-183 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres ptp@psych.uw.edu.pl
Według posiadanych danych likwidowane Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_03_04 Certyfikaty psychoterapeutyczne
Wysłany przez admin dnia 04-03-2019 (150 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( dz. U. 2018, poz. 385) Polskie Towarzystwo Psychologiczne uzyskało pozytywną opinię o przyznawanych certyfikatach psychoterapeutycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii prof. Piotra Gałeckiego.

Opinia krajowego konsultanta ds psychiatrii

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_28 Stanowisko Prezydium ZGPTP
Wysłany przez admin dnia 28-02-2019 (134 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowiska Prezydium ZG PTP przyjęte13 lutego br. w sprawie wykazów wydawnictw i monografii naukowych oraz wykazu wydawnictw publikujących monografie naukowe.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
dotyczące Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019
r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw, monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_24 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 24-02-2019 (165 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych

Od 1 marca 2019 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie umieszczona od 1 marca w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

PTP: 2019_01_28 Kodeks Etyczny Psychologa
Wysłany przez admin dnia 28-01-2019 (2146 odsłon)
PTP

NOWY KODEKS ETYCZNY PSYCHOLOGA

(Czytaj więcej... | PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_23 Reaktywowanie Sekcji Neuropsychologii
Wysłany przez admin dnia 23-01-2019 (340 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że 16 stycznia 2019 r. reaktywowano Ogólnopolską Sekcję Neuropsychologii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Cele sekcji przewidują:

  1. rozwijanie wiedzy neuropsychologicznej, wspieranie rozwoju badań naukowych i działań edukacyjnych, aplikację oraz upowszechnianie wyników badań naukowych w odniesieniu do wiedzy na temat relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem,
  2. wzmacnianie integracji wiedzy pomiędzy dyscyplinami naukowymi, które przyczyniają się do poznawania relacji pomiędzy mózgiem a zachowaniem – w tym neuropsychologii klinicznej, neuropsychologii poznawczej, psychofizjologii, neuropsychologii medycznej i neurorehabilitacji,
  3. wspieranie procesu integracji polskich neuropsychologów z międzynarodowymi społecznościami naukowymi zajmującymi się badaniami nad mózgiem i zachowaniem.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_16 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 16-01-2019 (177 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o ważnych terminach w 2019 roku

Posiedzenia Prezydium ZG:
13 lutego, 10 kwietnia, 15 maja, 11 września, 9 października.

Posiedzenia Zarządu Głównego:
27 marca, 12 czerwca, 30 listopada

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP

Posiedzenia Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych:
14 stycznia, 11 lutego, 11 marca, 08 kwietnia , 13 maja i 10 czerwca.
Termin egzaminu z psychologii klinicznej ustalany jest przez Komisję na wniosek zainteresowanych.
- do zapoznania się propozycja pytań egzaminacyjnych

Posiedzenie Rady Trenerów PTP: 15 maja.

Zebranie Zarządu Oddziału PTP w Warszawie:
daty są ustalane

Szkolenia dla psychologów nt. "Badanie psychologiczne osób starających się o broń lub posługujących się bronią"
Zapraszamy na sesję wiosenną:
- I etap w dn. 21-22-23-24.III.2019 r.
- II etap w dn. 24-25-26.V.2019 r.
Informacje tel. 506 008 599
całkowity koszt szkolenia 2.700 zł, dla członków PTP koszt szkolenia 2.600 zł
możliwość zapłaty w 2 ratach

Wpłatę za szkolenie należy dokonać do 28.02.2019 r. w pełnej wysokości lub połowę całego kosztu szkolenia na konto PTP OBiUP ul. Mickiewicza 64/66 01-650 Warszawa

Więcej informacji w zakładce "Szkolenia i warsztaty"

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Szkolenia: 2019_01_13 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.
Wysłany przez admin dnia 13-01-2019 (1215 odsłon)
Szkolenia

INFORMACJA O SZKOLENIU PSYCHOLOGÓW BADAJĄCYCH OSOBY POSŁUGUJĄCE SIĘ BRONIĄ LUB STARAJĄCE SIĘ O BROŃ

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych PTP organizuje kolejną edycję szkolenia "BROŃ".

(Czytaj więcej... | Szkolenia)

Z prac ZG PTP: 2018_05_24 Komunikat o RODO
Wysłany przez admin dnia 24-05-2018 (2927 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

KOMUNIKAT 2 DOTYCZĄCY NOWYCH ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

       Najważniejsza, na tę chwilę, informacja dla psychologów prowadzących własną działalność jest taka, żeby przed podjęciem jakichkolwiek usług psychologicznych, uzyskać zgodę zainteresowanych nimi, na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych musi być na piśmie i jest niezależna od zgody klienta/pacjenta na usługę psychologiczną, która jest zawierana w ramach kontraktu.
Informacja o polityce prywatności w PTP znajduje się w linku w nagłówku strony.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)