Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2006_02_19 Komunikat 01_06
Wysłano dnia 19-02-2006 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

 UCHWAŁA
Zarządu Głównego PTP
z dnia 1 lutego 2006 r.
w sprawie uprawnień do wykonywania psychoterapii
w kontekście ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczące art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy rodzącego wątpliwości wokół uprawnień innych zawodów do wykonywania psychoterapii jest następujące:

Ustawa o zawodzie psychologa:

  1. dotyczy wyłącznie psychologów, a więc wykonywania tego zawodu przez osoby  posiadające dyplom magistra psychologii i spełniające pozostałe wymogi ustawowe;
  2. psychoterapia jest jedynie jedną z form wykonywania zawodu psychologa, co nie oznacza, że jest zastrzeżona dla psychologów;
  3. zapis art. 4 ust. 4 wyraźnie wskazuje, że to minister ds. zdrowia przygotuje rozporządzenie dotyczące standardów uprawniania psychoterapii przez psychologów.

Uczestniczący w pracach parlamentarnych lekarze – psychiatrzy,  w tym  prof. Stanisław Pużyński – krajowy specjalista ds. psychiatrii, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, w żadnym momencie nie wskazywali na fakt, iż ustawa o zawodzie psychologa może ograniczyć prawo wykonywania psychoterapii przez osoby kompetentne, ale nie posiadające wykształcenia psychologicznego.

Intencją środowiska psychologów nie jest  i nigdy nie było  ograniczenie prawa do wykonywania psychoterapii przez inne zawody dotychczas do tego uprawnione. 
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku