Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Różne: Nagroda im. Stefana Błachowskiego - regulamin
Wysłano dnia 05-12-2007 przez admin

Regulamin Nagrody
im. Stefana Błachowskiego

zatwierdzony przez Zarząd Główny PTP w dniu 23 maja 1970 r.

  1. Nagroda im. Stefana Błachowskiego przyznawana jest za osiągnięcia naukowe w zakresie psychologii członkom Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którzy nie ukończyli 35 roku życia. Celem nagrody jest popieranie młodych talentów w dziedzinie psychologii.
  2. Fundusz nagrody stanowią dopłaty do składek członków PTP, dotacje i inne kwoty, które z tym przeznaczeniem wpłynęły do Zarządu Głównego PTP.
  3. Nagrodę przyznaje Zarząd Główny PTP na podstawie decyzji jury powoływanego przez Prezydium Zarządu Głównego PTP.
  4. Nagrodę przyznaje się na podstawie jednej lub więcej prac z zakresu psychologii (wydanych drukiem lub w maszynopisie), które stanowią oryginalny dorobek autora.
  5. O nagrodę ubiegać się może każdy członek PTP. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać Zarządy Oddziałów PTP oraz członkowie Zarządu Głównego PTP. Wnioski o nagrodę powinny być przesłane w terminie do 30 kwietnia każdego roku pod adresem Zarządu Głównego PTP. Do każdego wniosku winna być załączona w 2 egzemplarzach proponowana praca.
  6. Jury powoływane jest po upływie powyższego terminu i po wpłynięciu przynajmniej trzech wniosków o przyznanie nagrody. Skład członków jury oraz jego liczbę ustala każdorazowo Prezydium Zarządu Głównego, zależnie od ilości wniosków i tematyki zgłaszanych prac. Przewodniczącym jury jest zawsze przewodniczący Zarządu Głównego PTP.
  7. Jury ustala każdorazowo liczbę i wysokość nagród, uwzględniając liczbę i poziom zgłoszonych prac oraz wysokość funduszu. Jury może uznać, że żadna ze zgłoszonych prac nie zasługuje na nagrodę, wtedy niewykorzystany fundusz przechodzi na lata następne.
  8. Nagroda może być przyznawana nie częściej niż raz w roku. Wręczana jest przez przewodniczącego Zarządu Głównego PTP na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
  9. We wszystkich spornych sprawach dotyczących przyznawania nagrody instancją odwoławczą jest Zarząd Główny PTP.
  10. Zmiana regulaminu może być dokonana tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia PTP.

Pokrewne linki
· Więcej o


Najczęściej czytany tekst o :
Nagroda im. Prof. W. Budohoskiej - regulamin

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku