Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2008-11-24 Standardy usług psychologicznych w ochronie zdrowia
Wysłano dnia 19-05-2008 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o otwarciu dyskusji na temat standardów usług psychologicznych w ochronie zdrowia.

Zarząd Główny PTP powołał na posiedzeniu w dniu 26 marca 2008 r. Komisję pod przewodnictwem Anny Turczyńskiej. W jej składzie, obok przewodniczącej, znajdują się: Hanna Janowicz, Anna Jędryczka-Hamera, Marzenna Kucińska, Jerzy Mellibruda, Krystyna Teresa Panas.

Zadaniem głównym Komisji jest przygotowanie zaktualizowanych standardów usług psychologicznych w ochronie zdrowia i koordynacja wszelkich działań PTP na rzecz rozwoju praktycznej psychologii klinicznej w naszym kraju.

W tym kontekście zamieszczony zostaje list prof. Henryka Skłodowskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej dla województwa łódzkiego z zaproszeniem do dyskusji nad sformułowaną w nim diagnozą sytuacji i nakreślonymi kierunkami potrzebnych działań. Mam przekonanie, że taka dyskusja jest nam potrzebna, abyśmy skuteczniej zadbali o kondycję praktycznej psychologii klinicznej w Polsce.

Prosimy o nadsyłanie swego stanowiska w formie listu elektronicznego na adres ptp@psych.uw.edu.pl

Na stronie internetowej PTP zamieszczone zostaną wypowiedzi, których autorzy wyrażą zgodę na ich publikację.

Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP

Przedstawiamy
STANDARDY PSYCHOLOGICZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
opracowanie zespołu psychologów PTP, które powstało w 1999 r. na zamówienie Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Opracowanie to wymaga obecnie uzupełnień i aktualizacji, stanowi jednak nadal dobrą podstawę do negocjacji w czasie zawierania kontraktów z NFZ. Czy znacie Państwo ten dokument i odwołujecie się do jego zapisów? Czy i w jakim kierunku powinien on być modyfikowany?

Uwagi dotyczące Standardów oraz deklaracje współpracy nad zmianami prosimy przysyłać do Zarządu Głównego PTP.

Anna Turczyńska
Przewodnicząca Komisji ZG PTP

Wypowiedzi w dyskusji
ZG PTP List Otwarty 11-11-2008

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku