Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2008-12-20 Komunikat
Wysłano dnia 20-12-2008 przez admin
Z prac Zarządu Głównego


Komunikat

       W dniu 7 grudnia br. odbyła się narada przewodniczących stowarzyszeń psychologicznych działających w Polsce oraz przedstawicieli Oddziałów PTP na zaproszenie przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wystosowane 17 października br. w związku z przedłużającym się impasem w procesie wdrożenia postanowień ustawy z dn. 2 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. nr 73 poz. 763 z późniejszą zmianą). Narada zgromadziła przedstawicieli ośmiu stowarzyszeń oraz ośmiu Oddziałów PTP i jednej z trzech powołanych dotychczas i zaproszonych do wzięcia udziału w naradzie Regionalnych Izb Psychologicznych

       W związku z poczynaniami MPiPS w listopadzie br. które zamiast wdrażać wspomnianą ustawę przedstawiło krytyczną jej analizę i nie przedstawiło wyraźnie swoich zamiarów prócz zamiaru uchylenia tejże obowiązującej ustawy, zgromadzeni na naradzie w dniu 7 grudnia br. opowiedzieli się zgodnie:

  1. za wyrażeniem zdecydowanego sprzeciwu wobec próby uchylenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów z 2002 roku, która weszła w życie 1 stycznia 2006 roku;
  2. za współdziałaniem na rzecz regulacji prawnej zawodu psychologa;
  3. za naradami tego rodzaju jak odbyta 7 grudnia br. w celu porozumiewania się między stowarzyszeniami dla wypracowania wspólnych stanowisk w istotnych kwestiach dla ogółu psychologów w Polsce.

Warszawa, 12 grudnia 2008 roku

Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku