Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2008-12-20 Uchwała
Wysłano dnia 20-12-2008 przez admin
Z prac Zarządu Głównego


UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

przyjęta na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2008 r.

       Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dostrzega potrzebę i w pełni popiera nowelizację Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U z 2001 nr 73 poz. 763 z pózn.zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2006 roku.

       Nie akceptujemy natomiast trybu postępowania polegającego na uchyleniu obowiązującego aktu prawnego i przygotowywaniu całkowicie nowej ustawy. Powstanie luka prawna w regulacji dotyczącej naszego zawodu, a jej zapełnienie trwać może wiele lat.

Konstruktywnym, efektywnym i jedynym akceptowalnym sposobem działania jest:

  1. Niezwłoczne wznowienie pracy Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów, powołanego Zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 20 kwietnia 2006 roku. Wznowienie prac Komitetu może nastąpić wraz z powołaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej przewodniczącego, którego nie ma od 6 czerwca 2006 roku.
  2. Przystąpienie Komitetu do organizacji w trybie pilnym 13 zjazdów regionalnych i wyboru tymczasowych władz regionalnych izb psychologów. Trzy województwa maja wybrane władze tymczasowe izb psychologów,
  3. Zwołanie w trybie pilnym Krajowego Zjazdu Psychologów, który wybierze władze samorządu zawodowego psychologów.
  4. Podjęcie prac nad nowelizacją zapisów ustawy równocześnie z działaniami zmierzającymi do organizacji samorządu zawodowego.

Władze samorządu zawodowego psychologów będą gwarantem reprezentowania całego środowiska zawodowego psychologów w pracach parlamentarnych nad nowymi zapisami w ustawie o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest zainteresowane i wyraża swoją gotowość uczestniczenia w pracach nad udoskonalaniem przepisów ustawy, a więc jej nowelizacją. Sformułowane w piśmie z dnia 17 listopada br. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uwagi krytyczne wobec niektórych artykułów ustawy wskazują obszary wymagające przygotowania nowych przepisów. Ustawa została uchwalona ponad siedem lat temu, jest więc całkowicie zrozumiałe, że wymaga nowelizacji, prawdopodobnie nie tylko we wskazanych artykułach.

       Merytoryczna ocena propozycji zmian możliwa będzie dopiero po sformułowaniu konkretnych zapisów ustawowych.

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne, jako organizacja zrzeszająca największą liczbę psychologów, będzie aktywnie uczestniczyć w pracach nad nowelizacją.

       Ponownie apelujemy do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o powołanie przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologów i niezwłoczne zwołanie jego posiedzenia, co pozwoli wdrożyć przepisy ustawy. Prace nad nowelizacja mogą być prowadzone równocześnie z organizacją samorządu zawodowego.

Za Zarząd Główny PTP
dr hab. Adam Niemczyński
Przewodniczący
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku