Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


International: Europejski certyfikat psychologa
Wysłano dnia 14-02-2009 przez admin
Współpraca Międzynarodowa

Europejski certyfikat psychologa

       Europejska Federacja Towarzystw Psychologicznych (ang. European Federation of Psychological Associations - EFPA) rozpoczęła finalne przygotowania do wdrożenia procedury przyznawania w krajach członkowskich certyfikatu potwierdzającego zawodowe kwalifikacje psychologów (ang. EuroPsy Certificate) zgodnie z przyjętymi przez EFPA kryteriami.       O aktualnym stanie przygotowań przeczytać można w sprawozdaniu kol. Anny Bogatyńskiej-Kucharskiej dołączonym do niniejszej wiadomości.

       Krakowski Oddział PTP przyjął zaproszenie do rozpoczęcia pilotażu tego programu EFPA w naszym kraju. Zwracam się w imieniu Prezydium ZG z tym zaproszeniem do Oddziałów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o wyrażenie gotowości do udziału w tym pilotażu i podanie przedstawiciela, który wziąłby na siebie obowiązki kierowania nim na swoim terenie w ramach komisji ds. EuroPsy

       Wnioski w sprawie pilotażu i wspomnianej komisji są w przygotowaniu do przedstawienia Zarządowi Głównemu, który zbiera się na posiedzeniu plenarnym 25 marca br.

       Proszę o nadsyłanie wszelkich uwag, zapytań, sugestii i propozycji do 10 marca br., aby można było uwzględnić je we wnioskach do przedstawienia Zarządowi Głównemu.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

Adam Niemczyński Przewodniczący PTP

Pokrewne linki
· Więcej o Współpraca Międzynarodowa


Najczęściej czytany tekst o Współpraca Międzynarodowa:
Europejski certyfikat psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku