Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2009-03-18 Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie
Wysłano dnia 08-03-2009 przez admin
Z prac Zarządu Głównego


Warszawa, 5 marca 2009 

                   PTP 54/ZG/09

          Wg rozdzielnika

 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

           Minister Pracy i Polityki Społecznej, Jolanta Fedak skierowała do społecznej konsultacji projekt ustawy o uchyleniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów., zgodnie z którym traci moc ustawa o zawodzie i samorządzie psychologów oraz znosi się Komitet Organizacyjny Izb Psychologów a jego uchwały tracą moc i wygasają wszelkie decyzje wydane na podstawie tej ustawy.      W uzasadnieniu projektu znajdujemy trzy rodzaje argumentów za uchyleniem ustawy o zawodzie i samorządzie psychologów. Pierwszy rodzaj to argumenty za uznaniem ustawy za niezgodną z Konstytucja RP. Drugi rodzaj to argumenty za uznaniem ustawy za niezgodną z prawem Unii Europejskiej. Trzeci rodzaj argumentacji to odwołanie się do wieloletniej niemożności stosowania ustawy w praktyce i uzyskania prawa do wykonywania zawodu psychologa pomimo obowiązywania tej ustawy.
     W załączeniu znajduje się tekst projektu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji. Zwracam się z prośbą o zapoznanie się z tymi tekstami i wyrażenie swoich uwag. Polskie Towarzystwo Psychologiczne otrzymało - podobnie jak 24 inne towarzystwa i stowarzyszenia psychologiczne - ustawowy dwutygodniowy termin na wyrażenie opinii. Minie on 18 marca br.
      W duchu spotkania porozumiewawczego, jakie na początku grudnia 2008 roku odbyliśmy w gronie 8 stowarzyszeń psychologów i 1 regionalnej izby psychologicznej proponuję spotkanie elektroniczne tym razem i porozumienie się w sprawie stanowiska, jakie będziemy zajmować w obliczu nowego projektu Ministerstwa.
     W grudniu ZG PTP zajął wyraźne stanowisko opowiadając się za doprowadzeniem do końca procesu organizacji samorządu zawodowego psychologów pod rządami obowiązującej ustawy, a następnie przedstawieniem projektu nowelizacji tej ustawy. Minister Pracy i Polityki Społecznej odrzuciła tę opcję. W tej sytuacji PTP stoi przed wyborem pomiędzy przeciwstawieniem się Minister i wejściem w spór, który ostatecznie rozstrzygnąć może Trybunał Konstytucyjny o zgodności ustawy z Konstytucją RP a współdziałaniem z Minister na rzecz przygotowania nowej ustawy.
     Proszę zatem o wszelkie uwagi i sugestie, jak należałoby się zachować w obecnej sytuacji. Aby można było odpowiedź przygotować na 18 marca br., potrzebne byłoby otrzymanie od Państwa uwag do 15 bm.

 

Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami,

Adam Niemczyński, przewodniczący PTP

 

 Otrzymują:

  1.      Członkowie ZG, Oddziały i Sekcje PTP
  2.      Członkowie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologicznych
  3.      Regionalne Izby Psychologiczne (Podlaska, Świętokrzyska, Zachodniopomorska)
  4.      Dziekani Wydziałów Psychologii i Dyrektorzy Instytutów Psychologii
  5.      Przewodniczący KNP PAN
  6.      Członkowie Polskiej Akademii Nauk - psychologowie

W zalaczeniu znajduje się projekt MPiPS wraz z uzasadnieniem

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku