Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2009-18-03 Stanowisko w sprawie projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej
Wysłano dnia 18-03-2009 przez admin
Z prac Zarządu Głównego


Warszawa, 18 marca 2009 

                   PTP 67/ZG/09

          Wg rozdzielnika

 Szanowne Koleżanki i Koledzy!

          W ślad za postulatem członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego o sformułowanie na posiedzeniu w dn. 25 bm. stanowiska w sprawie projektu Minister Pracy i Polityki Społecznej zniesienia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zwracam się z uprzejmym zaproszeniem o przybycie w tym dniu i przedstawienie opinii Państwa środowiska. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Stawki 5/7, II piętro. Początek narady w sprawie ustosunkowania się do projektu Minister o godz. 13:00.
     Przypominam uprzejmie, że przesłałem do Państwa na początku marca br. pismo w tej sprawie wraz z projektem wspomnianej ustawy i uzasadnieniem tego projektu przez Minister Pracy i Polityki Społecznej. Być może poręczne będzie dysponowanie tym materiałem teraz i z tego powodu pozwalam sobie go dołączyć.
Projekt MPiPS oraz Uzasadnienie
Przy tej okazji pięknie dziękuję za wcześniejsze przesłanie swoich stanowisk.

 

Z wyrazami szacunku i serdrcznymi pozdrowieniami,
Adam Niemczyński, przewodniczący PTP

 

 Rozdzielnik:

  1.      Członkowie ZG, Oddziały i Sekcje PTP
  2.      Członkowie Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologicznych
  3.      Regionalne Izby Psychologiczne (Podlaska, Świętokrzyska, Zachodniopomorska)
  4.      Dziekani Wydziałów Psychologii i Dyrektorzy Instytutów Psychologii
  5.      Przewodniczący KNP PAN
  6.      Członkowie Polskiej Akademii Nauk - psychologowie

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku