Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2010-04-28 Komunikat ZG
Wysłano dnia 28-04-2010 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego

W dniu 24 marca 2010 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczyło 18 członków i zaproszeni goście.
Zarząd Główny podjął następujące uchwały:

  1. Wybrano delegatów do organizacji międzynarodowych. Przedstawicielami do EFPA (Europejskiej Federacji Towarzystw Psychologicznych) zostali: prof. dr hab. Andrzej Sękowski, dr hab. prof. SWPS Jerzy Mellibruda, do IUPSyS (Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych) - prof. dr hab. Andrzej Sękowski.
  2. Zatwierdzono wniosek Sekcji Interwencji Kryzysowej o rozpoczęcie certyfikowania specjalistycznych umiejętności w zakresie interwencji kryzysowej.
    Zaakceptowano ankietę, która zostanie rozesłana do wszystkich oddziałów, sekcji i placówek PTP, by zebrać informacje o kompetencjach osób pracujących w tej dziedzinie i wyłonić grupę do certyfikowania z nominacji.
  3. Zaakceptowano plan pracy ZG PTP na bieżącą kadencję.
  4. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za 2009 rok.
  5. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Spółki z o.o. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego za rok 2009.
  6. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe Instytutu Psychologii Zdrowia PTP za rok 2009.
  7. Zmieniono skład Komisji Certyfikatów Psychoterapeutycznych oraz znowelizowano regulamin jej pracy.
  8. Ustalono, że XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego odbędzie się w dniach 18 - 21 września 2011 roku w Katowicach. Przewodniczącym Komitetu Programowego został prof. Zbigniew Spendel, zastępczynią - prof. Małgorzata Górnik-Durose.Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku