Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2010-09-08 Komunikat ZG
Wysłano dnia 08-09-2010 przez admin

Stanowisko MEN w odpowiedzi na uwagi PTP dotyczące projektu rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania palcówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Ministerstwoi Edukacji Narodowej w odpowiedzi na liczne pisma protestujące dyrekcji i pracowników specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych i rodziców dzieci niepełnosprawnych a dotyczące projektu rozporządzenia z dnia 28 kwietnia przesłało do PTP odpowiedź:

Odpowiedż Ministerstwa Edukacji Narodowej
Pokrewne linki
· Więcej o


Najczęściej czytany tekst o :
2019_01_13 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku