Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


International: Przegląd Psychologiczny
Wysłano dnia 18-07-2011 przez admin
Różne

Przegląd Psychologiczny na liście czasopism ERIH (European Reference Index for the Humanities).Miło jest nam poinformować, że Przegląd Psychologiczny został w bieżącym roku umieszczony przez European Science Foundation na liście czasopism ERIH (European Reference Index fo the Humanities). Przegląd Psychologiczny jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Funkcję Redaktora Naczelnego piastuje wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego prof. dr hab. Andrzej Sękowski. Jest to jedyne polskojęzyczne pismo psychologiczne , które zostało w ten sposób wyróżnione. Na liście ERIH znalazło się jeszcze jedno polskie czasopismo psychologiczne, które wydawane jest w języku angielskim: Polish Psychological Bulletin redagowany przez prof. Dariusza Dolińskiego. Pierwszy raz polskie czasopisma psychologiczne znalazły się na tej elitarnej liście czasopism naukowych. Gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu Przeglądu Psychologicznemu i całej Redakcji a także kolegom z Polish Psychological Bulletin.

Pokrewne linki
· Więcej o Różne


Najczęściej czytany tekst o Różne:
Psycholodzy pomagający psychologom

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku