Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2011_10_07 Certyfikat w zakresie socjotrapii
Wysłano dnia 07-10-2011 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego
w sprawie certyfikatu w zakresie socjoterapii

            Zarząd Główny PTP na posiedzeniu w czerwcu br. przyjął uchwałę zatwierdzającą wymogi formalne i procedurę uzyskiwania certyfikatu w zakresie socjoterapii w trybie zwykłym i zatwierdził listę osób, którym przyznano certyfikat w trybie nominacji. Zasady certyfikowania i lista osób, które uzyskały certyfikat w trybie nominacji, są zamieszczone w zakładce "certyfikaty i rekomendacje" w poz. IX.

            Zarząd Główny uwzględnił prośby wielu osób, które nie zdążyły zgromadzić i przesłać do Sekcji Socjoterapii wymaganej dokumentacji do trybu nominowania i przedłużył okres przyjmowania zgłoszeń do końca br. Wniosek według załączonego dokumentu należy przesłać do Tymczasowej Komisji Certyfikacyjnej, której siedziby użycza Pracownia Alternatywnego Wychowania, ul. Wólczyńska 225, 93-005 Łódź, z dopiskiem "certyfikat socjoterapeuty PTP w trybie nominacji". Przypominamy podstawowe kryteria certyfikowania socjoterapeutów w trybie nominacji.
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku