Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2012-03-26 Komunikat 2 o odnowieniu certyfikatów
Wysłano dnia 26-03-2012 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

UWAGA CERTYFIKOWANI PSYCHOTERAPEUCI I SUPERWIZORZY
PSYCHOTERPII, którzy uzyskali certyfikat do końca 2005 roku

i dotychczas nie złożyli wniosków o odnowienie certyfikatów

         Zarząd Główny na posiedzeniu 21 marca br. podjął decyzję o przedłużeniu terminu przesyłania wniosków o odnowienie certyfikatów do 15 maja 2012 roku. Zarząd Główny podejmie koleją decyzję o przedłużeniu ważności certyfikatów na swoim posiedzeniu 6 czerwca 2012.

         Zarząd Główny na tym samym posiedzeniu odnowił ważność certyfikatów psychoterapeutycznych i superwizorskich kolejnym 18 osobom.

         Nowe dyplomy dla wszystkich osób, którym przedłużono ważność certyfikatów, zostały przygotowane i będą rozsyłane po uregulowaniu II raty opłaty za odnowienie w wysokości 317,34 zł. W najbliższych dniach roześlemy stosowne zawiadomienie.

UWAGA: Nazwiska certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów, którzy nie złożą do 15 maja br. wniosków o odnowienie certyfikatów nie będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa i nie będzie przyjmowane ich poparcie dla osób ubiegających się o certyfikaty psychoterapeutyczne w PTP.
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku