Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2012-04-04 Komunikat ZG
Wysłano dnia 04-04-2012 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

CERTYFIKAT PTP W ZAKRESIE PSYCHOLOGII SPORTU

      Zarząd Główny PTP i Sekcja Psychologii Sportu rozpoczęły proces certyfikowania specjalistycznych umiejętności w zakresie psychologii sportu. Na posiedzeniu Zarządu Głównego 21 marca 2012 r. zostały przyjęte ogólne warunki uzyskiwania certyfikatu psychologa sportu w trybie nominowania przez Zarząd Główny oraz w trybie zwykłym, a także regulaminy komisji certyfikacyjnej i odwoławczej.

  1. Do dnia 20 maja br. ustalono termin przyjmowania wniosków o przyznanie certyfikatu w trybie nominacji.
  2. Wnioski rozpatrzy Zarząd Sekcji Psychologii Sportu, który przygotuje sprawozdanie z akcji zbierania zgłoszeń i przedstawi kandydatury do akceptacji Zarządowi Głównemu. Lista nominowanych zostanie zatwierdzona na posiedzeniu w czerwcu br.
  3. Wnioski do rozpatrzenia z adnotacją "procedura certyfikatu psychologa sportu w trybie nominacji", należy nadsyłać na adres: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa.

Szczegóły informacji wraz z wykazem i wzorami wymaganych dokumentów zamieszczone są w zakładce „Certyfikaty i rekomendacje”, poz. X.
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku