Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2012-09-18 Komunikat o WZD
Wysłano dnia 18-09-2012 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP - Warszawa 2012

       W dniach 30 listopada - 2 grudnia br. odbędzie się w Warszawie Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Miejscem obrad będzie Ośrodek Fundacji ETOH, ul. Mszczonowska 6. Rozpoczęcie obrad planowane jest w piątek od godz. 14.00. Porządek pierwszego dnia przewiduje sprawozdania władz Towarzystwa. Drugi dzień obejmuje m.in. dyskusję nad sprawozdaniami i wyznaczenie kierunków działań na następną kadencję oraz przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie PTP. Trzeci dzień to tradycyjnie przyjęcie uchwał i wniosków.

      Szczegółowy program obrad zatwierdzi Zarząd Główny PTP na posiedzeniu 7 listopada br. i będzie on rozesłany delegatom oraz umieszczony na stronie internetowej.
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku