Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Rekomendacje: II. Lista Rekomendowanych Ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii
Wysłano dnia 22-01-2005 przez admin
Certyfikaty i rekomendacje

Rekomendowane ośrodki szkolące w zakresie psychoterapii

Warszawa, wrzesień 2020 roku 1. Laboratorium Psychoedukacji
  ul. Katowicka 18
  03-932 Warszawa
  tel. 22 616- 13- 72
  tel/fax. 22 617-61-64
  fax. 22 617-24-52
  www.lps.pl
  lps@lps.pl

 2. Instytut Analizy Grupowej "RASZTÓW"
  ul. Genewska 9 A
  03-963 Warszawa
  tel. 512 331 067
  sekretariat.rasztow@gmail.com
  www.instytut.rasztow.pl

 3. Krakowskie Centrum Psychodynamiczne
  Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
  ul. Zamoyskiego 56
  30-523 Kraków
  tel. 12 422 46 69
  biuro@kcp.com.pl
  www.kcp.com.pl

 4. INTRA Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej
  Szkoła Psychoterapii

  ul. Bajana 40, 01-904 Warszawa
  tel. 22 892 00 66
  tel./fax 22 826-35-34
  e-mail: sekretariat@osrodekintra.pl
  www.osrodekintra.pl

 5. Polski Instytut Ericksonowski
  94-036 Łódź, ul. Wioślarska 27
  tel. 42 688-48-60;
  fax 42 689-00-47
  e-mail:info@p-i-e.pl
  www.p-i-e.pl

 6. Ośrodek Psychoterapii Systemowej
  miejsce szkoleń: ul. Lenartowicza 13/6 ; 31-138 Kraków
  adres do korespondencji: ul.Turniejowa 65/25 30-619 Kraków
  kontakt:e-mail: list@terapiarodzin-krakow.pl ; tel. 509 494 793
  informacje: www.terapiarodzin-krakow.pl

 7. Instytut Psychologii Zdrowia PTP
  Warszawa, ul. Gęślarska 3 tel. 22 863 87 38

  INTEGRACYJNY PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW
  obejmujący:
  Podyplomowe szkolenie teoretyczno-praktyczne oraz
  Kliniczne szkolenie stażowo-superwizyjne

  Informacje i ankiety dla kandydatów na stronie www.psychologia.edu.pl

 8. Ośrodek Szkoleń Systemowych
  ul. Henryka Siemiradzkiego 17/3, 31-137 Kraków,
  tel. 608 349 553
  kontakty elektroniczne:
  biuro@szkoleniasystemowe.pl
  www.szkoleniasystemowe.pl

 9. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii
  ul. Sołtysowicka 65A,
  51-168 Wrocław
  tel. 793 250 224, 575 959 850
  www.psrp.com.pl
  biuro@psrp.com.pl

 10. Instytut Integralnej Psychoterapii GESTALT
  Pasternik 114, 31-354 Kraków
  biuro@gestalt.edu.pl
  www.gestalt.edu.pl

Pokrewne linki
· Więcej o Certyfikaty i rekomendacje


Najczęściej czytany tekst o Certyfikaty i rekomendacje:
I. Lista Certyfikowanych Psychoterapeutów

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku