Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Opinie i ekspertyzy: 2014_05_31 Zasady opracowywania opinii eksperckich
Wysłano dnia 31-05-2014 przez admin
Opinie i ekspertyzy

ZASADY OPRACOWYWANIA OPINII EKSPERCKICH

Przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

       Przyjęta w Towarzystwie procedura oceny opinii psychologicznych i profesjonalnego postępowania psychologów polega na:

  1. Wyszukaniu eksperta, który dokona takiej oceny, ustalenia z nim terminu wykonania oraz wysokości honorarium.
  2. Po uzyskaniu tych informacji pracownik PTP zwraca się do zleceniodawcy z prośbą o akceptację warunków finansowych i terminowych.

       Ekspert wykonujący ocenę jest członkiem PTP i jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej wszelkich informacji zawartych we wniosku.

       Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż przyjęcie wniosku do oceny oraz zgoda wnioskodawcy na opłatę za nią nie oznacza automatycznie, iż wykonana ekspertyza będzie merytorycznie potwierdzać zastrzeżenia wnioskodawcy. Ekspert odnosi się do standardów zawodowych i etycznych obowiązujących w danym obszarze usług psychologicznych.
Pokrewne linki
· Więcej o Opinie i ekspertyzy


Najczęściej czytany tekst o Opinie i ekspertyzy:
2013-12-02 Apel PTP do Prezydenta RP

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku