Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2015-09-18 Nowa sekcja PTP
Wysłano dnia 18-09-2015 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Zapraszamy członków PTP do działań w nowej sekcji

        Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na posiedzeniu 24 czerwca br. na wniosek 20 członków założycieli powołał nową ogólnopolską sekcję pn. Sekcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – PSR.        Za cele Sekcja wyznaczyła sobie m.in.: promowanie nurtu TSR i PSR w dziedzinach ochrony zdrowia i rozwoju psychospołecznego, integrację i współpracę międzynarodową środowiska terapeutów i praktyków, opracowywanie projektów badawczych w zakresie skuteczności nurtów, sformułowanie i dbanie o standardy pracy w oparciu o kodeks etyczno-zawodowy PTP, upowszechnianie wiedzy o dziedzinie poprzez organizowanie konferencji, działalności wydawniczej i wymianę doświadczeń. Do składu Zarządu Sekcji wybrano Luisa Alarcona Ariasa – przewodniczącego, Ewę Podgórską – wiceprzewodniczącą, Agnieszkę Knap – sekretarza.

        Zainteresowani proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej do Sekcji i przesłanie jej na adres korespondencyjny ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa. Formularz deklaracji będzie niebawem dostępny w zakładce „Oddziały, sekcje …”, pod katalogiem ogólnopolskich sekcji.

        Przypominamy, że członkami sekcji PTP mogą być tylko członkowie Towarzystwa.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku