Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2015-10-01 Psychologia zaburzeń
Wysłano dnia 01-10-2015 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Polskie Towarzystwo Psychologiczne objęło patronatem zapowiadaną publikację Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego.

Psychologia zaburzeńTytuł:    PSYCHOLOGIA ZABURZEŃ
Autorzy: James N. Butcher, Jill M. Hooley, Susan M Mineka
Tytuł oryginału: Abnormal psychology
Język oryginału: angielski
Tłumacz: Sylwia Pikiel, Anna Sawicka-Chrapkowicz.
Redakcja merytoryczna: dr Monika Szaniawska, dr Artur Kołakowski
Data wydania: październik/listopad 2015 r.
ISBN: 978-83-7489-628-3
Oprawa: twarda
Format: 210 x 280 mm
Liczba stron: ok.900
Patronat medialny: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, PSSiAP, Psychiatria.pl
Cena: 169,90 zł
WWW:    http://www.gwp.pl/14870,psychologia-zaburzen.html

Niniejsza książka to najbardziej aktualne i najobszerniejsze źródło wiedzy z zakresu psychologii zaburzeń. Zawiera obowiązujące kryteria diagnostyczne klasyfikacji DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dzięki niej czytelnik zapozna się z historycznymi zmianami poglądów na temat zaburzeń psychicznych, jak również z najnowszymi podejściami i wynikami badań. Pozna biologiczne, psychospołeczne i społeczno-kulturowe czynniki ryzyka wystąpienia poszczególnych – szczegółowo opisanych – zaburzeń, a także ich obraz kliniczny oraz metody leczenia: terapie psychologiczne i biologiczne. Dowie się, co należy wziąć pod uwagę przy planowaniu terapii i jaką rolę odgrywają w niej czynniki społeczne i kulturowe. Autorzy podkreślają zarówno znaczenie badań naukowych, jak i potrzebę przełożenia wyników owych badań na skuteczną, opartą na dowodach praktykę kliniczną. Omawiają także sposoby zapobiegania różnym zaburzeniom i programy pomocowe. Zwrócili też uwagę na współczesne problemy i kwestie prawne.

Podręcznik napisany jest przystępnym językiem, ma przejrzysty układ, a jego walory dydaktyczne wzbogacają liczne studia przypadków, definicje i pytania kontrolne. Dostarcza czytelnikom spójnej i całościowej wiedzy na temat psychologii zaburzeń.

Najnowsze wydanie zawiera między innymi:

  • ramki z aktualnymi kryteriami diagnostycznymi DSM-5;
  • wyjaśnienia dotyczące zmian wprowadzonych w DSM-5;
  • aktualne i poszerzone informacje na temat roli czynników biologicznych w powstawaniu zaburzeń, przedstawione w kontekście podejścia biopsychospołecznego;
  • iczne opisy przypadków, pytania sprawdzające wiedzę, tabele, zdjęcia i ryciny ilustrujące omawiane zagadnienia oraz słowniczek najważniejszych terminów.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku