Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: Ubezpieczenia dla członków PTP
Wysłano dnia 26-01-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

SPECJALISTYCZNE UBEZPIECZENIE DLA CZŁONKÓW
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Warszawa, 26 stycznia 2016

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że z inicjatywy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, został opracowany program ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony prawnej psychologów.

Program powstał z myślą o psychologach wszystkich specjalności. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że nowością jest bardzo szeroki zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, niedostępny dotychczas na rynku w polisach adresowanych do naszej grupy zawodowej.

Ubezpieczenie ma charakter polisy grupowej. Przystąpienie do ubezpieczenia i opłacenie składki możliwe jest dzięki platformie do zawierania ubezpieczeń (strona ta dedykowana jest wyłącznie naszemu ubezpieczeniu grupowemu) pod adresem:


Na stronie tej dostępne są szczegóły oferty oraz warunki ubezpieczenia.Najważniejsze informacje o programie ubezpieczenia:

 • Ubezpieczycielem, czyli towarzystwem ubezpieczeń, z którym Zarząd Główny PTP podpisał umowę ubezpieczenia grupowego, jest STU Ergo Hestia SA, jeden z liderów polskiego rynku ubezpieczeń.
 • Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i możliwe tylko dla Członków Zwyczajnych i Nadzwyczajnych PTP.
 • Program składa się z czterech modułów:
  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej psychologa
  2. Obowiązkowe ubezpieczenie świadczeniodawcy NFZ
  3. Ubezpieczenie OC ogólnej prowadzącego działalność gospodarczą
  4. Ochrona prawna psychologa (4 różniące się zakresowo warianty)

  Poszczególne moduły i ich warianty cenowe mogą być dobierane elastycznie do sytuacji zawodowej i potrzeb ubezpieczonego.

 • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzi cywilnej zawodowej obejmuje wszystkie czynności ubezpieczonego jako psychologa (także w sytuacji, gdy magister psychologii wykonuje czynności kwalifikowane jako inny (pokrewny) zawód
 • Członkowie Nadzwyczajni PTP (osoby o wykształceniu kierunkowym innym niż psychologiczne) ubezpieczeni są zarówno w obszarze rekomendacji, jak również w ramach swojego zawodu (o ile zawód taki mieści się na liście kilkunastu zawodów pokrewnych).
 • Ubezpieczenie OC psychologa pokrywa całą naszą działalność zawodową ubezpieczonego psychologa, niezależnie od tego w ilu miejscach i na podstawie jakich umów jest ona wykonywana (etat, zlecenie, własna działalność gospodarcza, itd.)
 • Ubezpieczenie obejmuje szkody związane nie tylko ze śmiercią czy rozstrojem zdrowia pacjenta (odszkodowanie, zadośćuczynienie itd.), ale jako jedyne na rynku pokrywa również specyficzne dla zawodów psychologicznych ryzyko szkód polegających na naruszeniu dóbr osobistych oraz tzw. czyste straty finansowe klienta/pacjenta lub innych osób.
 • Program charakteryzuje się krótką listą ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, tzw. wyłączeń. Najistotniejsze z nich dotyczą winy umyślnej, ograniczenia terytorium i jurysdykcji (Polska), szkód wyrządzonych osobom bliskim, szkód wynikających z terapii eksperymentalnej oraz roszczeń o nieosiągnięcie celu terapii. Pełny katalog wyłączeń zawierają warunki ubezpieczenia dostępne na stronie służącej do zawierania ubezpieczeń.
 • Moduł „ubezpieczenia ochrony prawnej” to swoisty abonament na usługi prawne, obejmujący zarówno konsultacje telefoniczne jak i pokrycie kosztów prawnych związanych ze sporami sądowymi w szerokim spectrum spraw zawodowych i prywatnych.
 • Uzupełnienie pakietu stanowią: ubezpieczenie ogólnej odpowiedzialności cywilnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC osób mających bezpośredni kontrakt z NFZ.
 • Do programu przystępujemy on-line, za pośrednictwem strony internetowej https://polisadlapsychologa.pl  zawierającej pełne informacje o ubezpieczeniu i umożliwiającej zarówno wypełnienie deklaracji jak i opłacenie składki. Procedura ta zajmuje kilka minut, a certyfikat przesyłany jest automatycznie pocztą mailową. Możliwa jest też płatność tradycyjnym przelewem czy przekazem pocztowym.
 • Ogólne informacje na temat programu oraz link do strony transakcyjnej znajdują się również na portalu PTP
 • Szczegółowe informacje o programie można też uzyskać pod adresem mailowym ptp@polisadlapsychologa.pl lub pod numerem telefonu 12 345 18 83.
 • Tabela wariantów ubezpieczenia i składek w załączeniu.

Uwaga: Biuro ZG Towarzystwa nie pośredniczy w przystępowaniu do ubezpieczenia

Uważamy, że zarówno ze względu na profesjonalne podejście do zawodu i naszą zawodową odpowiedzialność wobec pacjentów czy klientów, jak i na rosnące w ostatnich latach zagrożenie roszczeniami z zakresu OC, posiadanie takiego ubezpieczenia przez psychologa jest obecnie nieodzowne. Teraz dostępne jest ono w zakresie dotychczas nieosiągalnym oraz za niską składkę, osiągniętą dzięki grupowej formie umowy zawartej przez PTP z Towarzystwem Ergo Hestia SA.

Rekomendujemy Państwu przystąpienie tego pierwszego w Polsce, opracowanego na potrzeby członków PTP pakietu ubezpieczeń zawodowych dla psychologów.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku