Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016-03-01 Standardy opiniowania psychologicznego
Wysłano dnia 01-03-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 1 marca 2016

       Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
       W załączeniu przedstawiam do zgłoszenia uwag projekt standardów opiniowania psychologicznego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych. Proszę o zgłaszanie uwag oraz sugestii do dnia 15 marca 2016r. na adres elektroniczny: aczerederecka@ies.krakow.pl       Każda uwaga może się okazać bardzo cenna.
Oprócz tekstu głównego są także załączniki (w oddzielnym pliku). Ostateczna wersja tekstu zostanie opublikowana w książce, której roboczy tytuł brzmi tak, jak sam tekst, tj. „Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”. Będzie ona zawierać standardy opatrzone komentarzami oraz teksty wystąpień z konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 4-6 grudnia. Uczestnicy konferencji otrzymają 1 egzemplarz bezpłatny. Osoby zainteresowane zakupem książki mogą zgłaszać zapotrzebowanie w Wydawnictwie Instytutu Ekspertyz Sądowych.
Strona Wydawnictwa IES: www.wydawnictwo.ies.krakow.pl/

      Pliki do pobrania:

Standardy opiniowania psychologicznego - sprawy rodzinne i opiekuńcze

Standardy opiniowania - załączniki

Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca PTP

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku