Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016-03-26 Stanowisko ZG
Wysłano dnia 29-03-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

STANOWISKO Zarządu Głównego PTP z dnia 16.03.2016

w sprawie możliwości naruszenia tajemnicy zawodowej psychologa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wyraża protest w sprawie przeprowadzenia rewizji i zajęcia przez policję nośników elektronicznych oraz dokumentów papierowych psychologa, Profesora Adama Tarnowskiego w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym.Sytuacja jest tym bardziej niepokojąca, że Profesor Tarnowski nie jest ani podejrzanym, ani tym bardziej oskarżonym. Ma w postępowaniu prowadzonym przez prokuraturę status świadka. Chcemy stanowczo podkreślić, że takie postępowanie służb zagraża ustawowej ochronie tajemnicy zawodowej. Laptop, komputer oraz materiały papierowe Pana Profesora Tarnowskiego zawierały poufne dane wrażliwe na temat innych klientów, do ochrony których psychologowie są zobowiązani.

Postępowanie prokuratury może otwierać drogę licznym nadużyciom i wykorzystaniu poufnych dokumentów psychologicznych w celach, dla których nie zostały przygotowane. Chcemy też stanowczo podkreślić, ze jest to niepokojący precedens w pozyskiwaniu danych wrażliwych, przeciwko któremu wyrażamy stanowczy sprzeciw.

Adresaci:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister Obrony Narodowej
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Polska Agencja Prasowa

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku