Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016-04-11 Opinia prawna
Wysłano dnia 12-04-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Wyciąg z opinii prawnej dotyczącej możliwości zatrudniania do prac
administracyjnych członków władz PTP oraz władz organów terenowych     W przedstawionym aktualnym stanie prawnym - członkowie stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, mają obowiązek działać społecznie na rzecz organizacji, której są członkami. Oznacza to, że co do zasady nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania społeczne, w które się dobrowolnie angażują.
Nie wyklucza się jednak możliwości ich zatrudniania, co dotyczy również członków zarządu w ograniczonym zakresie. Możliwość ta ograniczona jest do prac/projektów dodatkowych, których zakres nie pokrywa się z ich obowiązkami statutowymi. W przypadku członków zarządów w zakresie obowiązków objętych umową nie mogą znajdować się zadania wykonywane z racji członkostwa w zarządzie.

W stanie prawnym obowiązującym po dniu 20 maja 2016 r. przestają istnieć ograniczenia w zakresie możliwość zatrudniania członków stowarzyszenia w tym członków zarządu również w zakresie odpłatnego pełnienie funkcji przy czym możliwość pełnienia funkcji we władzach stowarzyszenia za wynagrodzeniem musi przewidywać statut stowarzyszenia.

Opinię opracował radca prawny
Adam Stradowski

Warszawa 16.03.2016

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku