Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Pliki do pobrania
Wysłano dnia 22-01-2005 przez admin
PTP

Spis najważniejszych dokumentów udostępnionych na stronie PTPPlik
Opis
Członkostwo w PTP
czlonkostwo.doc Deklaracja dla zaintresowanych członkostwem w PTP.
Więcej informacji w części Członkostwo
reaktywacja.doc Ankieta dla osób, które zostały skreślone, a chca się reaktywować jako członkowie PTP.
Ustawa o zawodzie psychologa
ustawa.doc

Treść ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów uchwalonej przez Sejm 8 czerwca 2001 r.
Więcej informacji w części Ustawa

Samorząd Zawodowy Psychologów
zgoda.doc Zgoda na opublikowanie danych w Spisie Psychologów Polskich (dot. organizacji Samorządu).
Muszą ją dosłać osoby, które zgłosiły się do Samorządu na starym formularzu.
Na nowym formularz zgłoszenia (poniżej) zgoda na publikację danych została już dopisana.
Więcej informacji w części Zgłoszenia do Samorządu
samorzad.doc Zgłoszenie dotyczące wpisu na listę samorządu zawodowego psychologów.
Więcej informacji w części Samorząd
Oddziały i Sekcje
sekcje_regulamin.doc Ramowy regulamin sekcji PTP.
Więcej informacji w części Oddziały
sekcjaPKD.doc Deklaracja wstąpienia do Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP.
Więcej informacji w części Oddziały
sekcjaPS.doc Deklaracja wstąpienia do Sekcji Psychologii Sądowej PTP.
Więcej informacji w części Oddziały
sekcjaP.doc Deklaracja wstąpienia do Sekcji Psychoterapii PTP.
Więcej informacji w części Oddziały
sekcjaS.doc Deklaracja wstąpienia do Sekcji Socjoterapii PTP.
Więcej informacji w części Oddziały
sekcjaTPB.doc Deklaracja wstąpienia do Sekcji Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Więcej informacji w części Oddziały
Licencje i rekomendacje
ankietaI.doc Ankieta dla kandydatów ubiegających się o certyfikat psychoterapeutyczny PTP.
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
deklar.doc Deklaracja profesjonalnej odpowiedzialności psychoterapeuty dla kandydatów ubiegających się o certyfikat psychoterapeutyczny PTP.
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
rekomendacjaII.doc Wniosek o przyznanie rekomendacji dla ośrodków szkolących w zakresie psychoterapii.
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
odp_trenera.doc Deklaracja profesjonalnej odpowiedzialności trenera, którą muszą podpisać kandydaci ubiegający się o rekomendacje trenerskie I, II lub III stopnia
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
opinia_s.doc Kandydaci ubiegający się o rekomendacje trenerskie I, II lub III stopnia powinni dołączyć do wniosku opinię superwizora na formularzu przygotowanym przez PTP.
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
stopienI.doc Kwestionariusz dla kandydatów ubiegających się o rekomendacje trenerskie I stopnia (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych).
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
oswiadczenieI.doc Oświadczenie dla trenera/ superwizora PTP popierającego kandydaturę osoby ubiegającej się o rekomendację trenerską I stopnia (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych).
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
stopienII.doc Kwestionariusz dla kandydatów ubiegających się o rekomendacje trenerskie II stopnia (trener treningu interpersonalnego).
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
oswiadczenieII.doc Oświadczenie dla superwizora PTP popierającego kandydaturę osoby ubiegającej się o rekomendację trenerską II stopnia (trener treningu interpersonalnego).
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
stopienIII.doc Kwestionariusz dla kandydatów ubiegających się o rekomendacje trenerskie III stopnia (superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych ).
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
oswiadczenieIIIS.doc Oświadczenie dla superwizora PTP popierającego kandydaturę osoby ubiegającej się o rekomendację trenerską III stopnia (superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych).
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
oswiadczenieIIIT.doc Oświadczenie dla trenera PTP popierającego kandydaturę osoby ubiegającej się o rekomendację trenerską III stopnia (superwizor treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych).
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
ankietaIV.doc Ankieta dla placówek i osób świadczących usługi psychologiczne ubiegających się o afiliację przy PTP.
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
ankietaV.doc Ankieta dla kandydatów ubiegających się o licencję na prowadzenie badań osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
ankietaVI.doc Ankieta dla kandydatów ubiegających się o rekomendację biegłych sądowych.
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje
wniosek.doc Ankieta dla kandydatów ubiegających się o certyfikat konsultanta z zakresu psychologii klinicznej dziecka
Więcej informacji w części Licencje i rekomendacje

Pokrewne linki
· Więcej o PTP


Najczęściej czytany tekst o PTP:
Kodeks etyczno - zawodowy psychologa

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku