Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016_05_16 Stanowisko PTP w sprawie projektu MEN
Wysłano dnia 20-05-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie projektu MEN likwidacji klas integracyjnych

Warszawa 19.05.2016

Sz. Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,

           Polskie Towarzystwo Psychologiczne z niepokojem przyjęło rozpoczęcie dyskusji nad tworzeniem oddzielnych klas dla dzieci z niepełnosprawnością. Z perspektywy psychologicznej i społecznej możliwość przebywania, uczenia się i rozwijania wśród rówieśników, w najbliższym, naturalnym i jak najmniej ograniczającym środowisku, jest wielką wartością i prawem każdego człowieka.           Edukacja dzieci z niepełnosprawnością powinna stwarzać im warunki godnego rozwoju i umożliwiać rzeczywistą integrację społeczną. Nie może być oparta na izolacji, ani dzieleniu ludzi na sprawnych i niesprawnych, ponieważ prowadzi to do stygmatyzowania osób z niepełnosprawnością i postrzegania ich jako mniej wartościowych i “innych”. Edukacja powinna sprzyjać budowaniu społeczeństwa opartego na równości szans, szacunku dla każdego i akceptacji różnorodności. Najlepiej zadania te spełnia edukacja włączająca, która – mimo swoich ograniczeń – pozwala osiągnąć te ważne społeczne cele. Jej często niedocenianym aspektem jest znaczenie dla dzieci sprawnych, rozwijających się typowo, które podczas zwykłych, codziennych zajęć szkolnych, bez specjalnie aranżowanych sytuacji, mają okazję do współpracy z osobami mającymi różne potrzeby i zdobywania doświadczeń w grupie, w której – tak jak w zwyczajnym życiu – ludzie są różni, mają różne cechy i możliwości.
           W Polsce edukacja integracyjna (włączająca) wciąż znajduje się w fazie początkowego rozwoju. Jej wprowadzenie na znacznie większą skalę jest ważnym wyzwaniem dla naszego systemu edukacji, wymagającym odpowiedniego przygotowania placówek oświatowych. Wiąże się z tym duży wysiłek, który musi jednak zostać podjęty, jeśli edukacja osób z niepełnosprawnością ma w naszym kraju przebiegać w sposób zgodny ze współczesnymi standardami, zapewniający poszanowanie ich praw. Korzyści wynikające z takiego sposobu edukowania dzieci i młodzieży znacznie przewyższają ponoszone koszty.
           Społeczność Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uważa, że włączenie dzieci niepełnosprawnych do systemu edukacji było znaczącym osiągnięciem w kierunku budowania polityki integracji, dającej z jednej strony nieocenione korzyści dla rozwoju osób niepełnosprawnych, a z drugiej budowania postaw tolerancji i życia ponad podziałami w naszym społeczeństwie. Stanowczo protestujemy przeciw odejściu od dotychczasowej praktyki. Działania takie uważamy za wysoce szkodliwe społecznie. Bezpośrednie i pośrednie skutki tej zmiany dotkną nie tylko osoby niepełnosprawne i mogą zaburzyć ich rozwój, ale mogą też przyczynić się do wzmacniania uprzedzeń i rodzących się postaw ksenofobicznych.
           Wszelkie planowane zmiany w tej dziedzinie wymagają, naszym zdaniem, głębokiej i obszernej konsultacji społecznej oraz najwyższej rozwagi przed podjęciem decyzji. Polskie Towarzystwo Psychologiczne wyraża gotowość do merytorycznej pracy nad nowymi rozwiązaniami.

z wyrazami szacunku

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pismo do wiadomości:
Rzecznik Praw Dziecka – Marek Michalak
Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar
Komitet Ochrony Praw Dziecka - Mirosława Kątna
Wojewódzcy Kuratorzy Oświaty

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku