Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016_09_22 Porozumienie Zawodów Medycznych
Wysłano dnia 22-09-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, dnia 22.09.2016 r.             

 

PTP 121/ZG/16

 

Sz. Pan
Krzysztof Bukiel
Przewodniczący OZZL
Porozumienie Zawodów Medycznych

 

       Polskie Towarzystwo Psychologiczne w pełni popiera postulaty Porozumienia Zawodów Medycznych dotyczące warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia . Sytuacja wynagradzania psychologów w ochronie zdrowia nie odbiega od innych zawodów medycznych , a w wielu przypadkach jest znacznie gorsza. Chcemy więc zwrócić uwagę na szczególnie trudną sytuację w zakresie świadczenia psychologicznych usług zdrowotnych.       W większości regulacji prawnych dotyczących gwarantowanych świadczeń zdrowotnych udział psychologów jest ograniczany do minimum lub całkowicie ignorowany. W efekcie psychologowie są zatrudniani na częściach etatów a ich pomoc pacjentom jest zdecydowanie niewystarczająca.

       Od wielu lat psychologia zdrowia gromadzi dowody wskazujące na znaczenie czynników psychologicznych dla stanu zdrowia. Stan psychiczny pacjenta zdecydowanie oddziałuje na skuteczności leczenia w większości schorzeń, także somatycznych. Nieporozumieniem jest częste pominięcie psychologa w leczeniu tych schorzeń, gdzie występuje niezwykle silny stres, który może skutecznie blokować wszelkie działania lecznicze. Trzeba też wyraźnie podkreślić , że oddziaływania psychologiczne przyspieszając proces leczniczy mają wpływ na obniżenie kosztów leczenia. Szczególną troską powinny zostać otoczone hospitalizowane dzieci, które silnie przeżywają nie tylko ból, ale także lęk, niepokój, utratę poczucia bezpieczeństwa, a często nie rozumieją ani własnego stanu zdrowia, ani sposobu postępowania terapeutycznego. Dzieci wymagają specjalnej, adekwatnej pomocy psychologicznej, którą często trzeba także otoczyć ich rodziny. Postulujemy wprowadzenie opieki psychologicznej dla wszystkich świadczeń dotyczących dzieci i młodzieży.

       Przyłączamy się do postulatów dotyczących konieczności dostosowania funkcjonowania publicznej służby zdrowia do potrzeb ochrony zdrowia pacjentów.

Z poważaniem

Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Przewodnicząca

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku