Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2016-10-11 Petycja w sprawie ustawy o zawodzie psychologa
Wysłano dnia 11-10-2016 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

P E T Y C J A
W SPRAWIE UREGULOWANIA STATUSU PRAWNEGO ZAWODU PSYCHOLOGA

Porozumienie niżej wymienionych stowarzyszeń zrzeszających psychologów oraz ogólnokrajowego zrzeszenia związków zawodowych psychologów zwraca się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań w celu wdrożenia ustawowej regulacji zawodu psychologa. Obowiązujący od 1 stycznia 2006 roku akt prawny Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. 2001, 73,763 z późn. zm.), za którego wdrożenie odpowiada minister właściwy do spraw pracy, przez ponad 10 lat nie został wykonany zgodnie z ustawą Parlamentu. Od 2009 roku w MPiPS trwały prace nad tekstem projektu nowej ustawy, niestety, mimo przygotowania szczegółowych założeń i przy pełnej współpracy przedstawicieli środowiska psychologicznego, zostały zaniechane w październiku 2015 roku.Aktualna sytuacja skutkuje funkcjonowaniem aktu prawnego nie mającego pełnej mocy wykonawczej. Jest to stan szkodliwy zarówno dla psychologów, którzy według ustawy wykonują pracę nielegalnie, jak i dla klientów, pacjentów oraz instytucji (w tym również państwowych), gdyż nie mają możliwości korzystania z przewidzianych w ustawie praw.

Zawód psychologa należy do zawodów zaufania publicznego, brak pełnej regulacji ustawowej powoduje szereg negatywnych konsekwencji dla odbiorców usług psychologicznych i samych psychologów. Świadczenie usług psychologicznych wymaga szczególnej odpowiedzialności, wysokiego profesjonalizmu, wiedzy i kompetencji specjalistycznych, a także stosowania zasad etyki zawodowej. Decyzje psychologów determinują życie wielu osób, m.in.: tych, którzy ubiegają się o pozwolenie na posiadanie broni i ewentualnych ofiar użycia tej broni, tych, którzy w sądzie walczą o opiekę nad dzieckiem, tych, którzy starają się o uprawnienia kierowcy zawodowego, pilota oraz prawo do wykonywania innych wielu zawodów, np. sędziego. Psychologowie kliniczni zaś pomagają ludziom chorym, zaburzonym, nieszczęśliwym i zagubionym. Świadcząc swoje usługi we wszystkich przywołanych przypadkach psycholog ingeruje w intymny świat drugiego człowieka.

Podstawą zaufania klientów do psychologa jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Przynależność zawodu psychologa do grupy zawodów zaufania publicznego nie była dotąd kwestionowana. Od wielu lat lekceważona jest niezwykle trudna sytuacja zawodowa psychologów, powodująca dezorientację klientów oraz społeczeństwa, narażonych na niekompetentną działalność osób bez profesjonalnego wykształcenia i przygotowania, także w instytucjach państwowych zatrudniających takie osoby.

Psychologowie wykonują swoja pracę w różnych obszarach życia społecznego, m.in. w edukacji, służbie zdrowia, wymiarze sprawiedliwości, pracy i organizacji, policji, wojsku, itp. Wymaga to dodatkowych kompetencji i umiejętności w zależności od dziedziny praktycznego uprawiania zawodu. Psycholog może mieć określoną specjalność w zależności od tego, jakie czynności wykonuje i z jakimi klientami pracuje. Wypracowywanie standardów zawodowych w tych różnych obszarach pracy jest podstawowym merytorycznym zadaniem samorządu zawodowego psychologów, który od 10 lat nie może zostać utworzony z powodu braku działań ministra właściwego ds. pracy, a który ustawowo jest zobowiązany do nadzoru nad realizacją w/w ustawy.

Brak samorządu zawodowego psychologów to przede wszystkim brak możliwości wnoszenia przez klientów skarg na niekompetentne działania zawodowe psychologów. Psychologom, natomiast, brak samorządu uniemożliwia uzyskanie potwierdzenia prawa wykonywania zawodu. Jest to poważna bariera w zatrudnieniu psychologów, a także przy realizacji ich dodatkowych uprawnień. Pracodawcy, zgodnie z ustawą o zawodzie psychologa, wymagają zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, a nie ma organów samorządowych prowadzących rejestry i wydających dokument potwierdzający takie prawo.

Apelujemy, by dla dobra odbiorców usług psychologicznych oraz możliwości realizacji podstawowego prawa do pracy młodych psychologów, zakończyć tę patologiczną sytuację i podjąć jak najszybciej prace nad nową ustawą i skierowaniem jej do prac parlamentarnych by zastąpić akt prawny, który ma już 15 lat i nigdy nie został w pełni wdrożony.

Warszawa, 14 września 2016

W imieniu stowarzyszeń:

 • Stanisław Tokarski - Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Zastępca Prezesa Zarządu Głównego
 • dr Jonatan Britmann – Polskie Towarzystwo Psychologii Klinicznej – Prezes Zarządu Głównego
 • dr Maria Kujawa – Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce – Prezes
 • Anna Łuczak - Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce – Andrzej Najmiec Wiceprzewodniczący
 • Małgorzata Korycińska - Polskie Stowrzyszenie Psychologów Praktyków
 • Beata Krzywosz - Rynkiewicz - Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju – Członek Zarządu
 • Anna Werner - Maliszewska - Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej – Wiceprzewodnicząca
 • Monika Jaklewicz - Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Psychologów – Przewodnicząca OZZZP
 • Kinga Piber - SWPS - Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej – Sekretarz Generalny
 • Joanna Czarnota Bojarska – Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji – Członek Zarządu
 • dr Łukasz Paw - Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej – Prezes
 • dr Małgorzata Toeplitz – Winiewska – Poskie Towarzystwo Psychologiczne - Przewodnicząca

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku