Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2017_01_24 Stanowisko ZG PTP
Wysłano dnia 24-01-2017 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 2017.01.18

Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w sprawie artykułu prof. Piotra Nowaka „Czy ludzie niezrównoważeni psychicznie powinni być przyjmowani na uczelnie wyższe” zamieszczonego na łamach „Rzeczypospolitej’’ 5 stycznia 2017

       Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu swoich członków wyraża niepokój i zbulwersowanie poglądami wyrażonymi w artykule, a dotyczącymi osób niepełnosprawnych i cierpiących na różnego typu zaburzenia rozwojowe i psychiczne.       W życiu codziennym bywamy świadkami braku szacunku, nietolerancji, a nawet agresji wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne lub rozwojowe. Obserwujemy rosnącą tendencję do nadużywania słów obraźliwych, często pochodzących z języka potocznego, na określenie zjawisk wymagających specjalistycznej wiedzy. Takie generalizowanie, piętnowanie, stygmatyzowanie świadczy o niskim poziome wiedzy i braku zrozumienia specyfiki zaburzeń rozwojowych i psychicznych, sprzyja wykluczeniu i nietolerancji społecznej oraz jest swego rodzaju aktem naruszającym godność i prawa osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.

Stoimy na stanowisku, że tego rodzaju poglądy i zachowania są szczególnie niepokojące i nieetyczne w przypadku, gdy są głoszone przez wykładowców uczelni wyższych, osoby powszechnie uważane za autorytety w dziedzinach, które reprezentują. Z racji pełnionych funkcji obowiązkiem tych osób jest kształtowanie postaw otwartości i tolerancji dla odmienności.

       Naszym zdaniem tworzenie skrajnie negatywnego i zagrażającego stereotypu osoby psychicznie chorej sprzyja nietolerancji ze strony społeczeństwa oraz poprzez piętnowanie tych osób pogłębianiu ich cierpienia i wyobcowania.

       Protestujemy przeciwko jakiejkolwiek dyskryminacji osób niepełnosprawnych i cierpiących na zaburzenia psychiczne czy rozwojowe, do czego nawołuje artykuł prof. Piotra Nowaka.

       Szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego kolor skóry, status społeczny czy stan zdrowia, także psychicznego jest miarą naszego człowieczeństwa. Zadaniem elit, szczególnie naukowych, jest burzenie stereotypów i budowanie mostów.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku