Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Szkolenia: 2017_06-18 Studia Podyplomowe UW
Wysłano dnia 18-06-2017 przez admin
Szkolenia

Zapraszamy na nowe kursy dla psychologów odbywające się w lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 r.

Tematem dwóch kursów pierwszych jest diagnoza zdolności poznawczych, temperamentu i osobowości z zastosowaniem testów i kwestionariuszy psychologicznych. Kursy składają się z wprowadzenia do tematu diagnozy testowej oraz warsztatów z wykorzystaniem wybranych narzędzi diagnostycznych i studiów przypadków.

Diagnoza zdolności poznawczych w praktyce psychologicznej
(15-16.07.2017 r.) – zapisy do 1.07.2017 r.

Diagnoza temperamentu i osobowości w praktyce psychologicznej
(2-3.09.2017 r.) – zapisy do 20.08.2017 r.

Trzeci kurs Narracyjna terapia więzi, czyli o kłopotach z bliskością
poświęcony jest prezentacji głównych założeń narracyjnej terapii więzi oraz nabyciu podstawowych kompetencji w jej prowadzeniu. Kurs odbędzie się 30.09.2017 r., zapisy do 17.09.2017 r.

Więcej informacji www.podyplomowe.psychologia.pl
Pokrewne linki
· Więcej o Szkolenia


Najczęściej czytany tekst o Szkolenia:
2017_04_12 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku