Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Szkolenia: 2017_08_14 Zapraszamy na studia podyplomowe dla psychologów.
Wysłano dnia 14-08-2017 przez admin
Szkolenia

Zapraszamy na studia podyplomowe dla psychologów organizowane przez Wydział Psychologii UW w roku akademickim 2017/18:

- Psychologia transportu,
- Psychologia sądowa,
- Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny.


Rekrutacja trwa do 15 września 2017 r.Psychologia transportu

Celem studiów jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności osobom chcącym przeprowadzać badania psychologiczne kierowców. Samodzielne wykonywanie tego rodzaju badań, podejmowanie decyzji od których zależy z jednej strony byt materialny kierowców, z drugiej zaś bezpieczeństwo – ich własne, pasażerów i innych użytkowników dróg – jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym. Chcemy podzielić się tą odpowiedzialnością, dostarczając podczas rocznych studiów wiedzy i umiejętności, umożliwiających ocenę psychologicznej zdolności do prowadzenia pojazdów.
Wykłady mają na celu prezentację aktualnego stanu wiedzy z dziedzin powiązanych bezpośrednio ze sprawnością działania kierowcy oraz z oceną zaburzeń. Część wykładów dotyczy także szerszego kontekstu pracy psychologa transportu. Ćwiczenia umożliwiają zdobycie i pogłębienie praktycznych umiejętności diagnozy psychologicznej oraz oddziaływania psychoprofilaktycznego.

Więcej informacji

Psychologia sądowa

Studia przeznaczone są dla psychologów posiadających dwuletnią praktykę w zawodzie, współpracujących z wymiarem sprawiedliwości albo zainteresowanych taką współpracą. Tematyka zajęć została zaplanowana tak, by dostarczyć uczestnikom wiedzy teoretycznej z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej, a następnie kształcenia umiejętności przygotowywania takiej diagnozy na potrzeby wymiaru sprawiedliwości. Studia obejmują 260 godzin dydaktycznych z wybitnymi specjalistami. Dzięki współpracy z wykładowcami z Wydziału Prawa i Administracji UW oprócz wiedzy psychologicznej słuchaczom przybliżane są również informacje z zakresu prawa niezbędne każdemu psychologowi współpracującemu z wymiarem sprawiedliwości.

Więcej informacji

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny

Trzysemestralne studia przeznaczone dla psychologów pracujących z dziećmi, którzy podczas studiów nie odbyli specjalizacji Psychologia Kliniczna Dziecka lub pragną zaktualizować swoją wiedzę. Treść i forma zajęć są tak zaplanowane, aby umożliwić doskonalenie umiejętności klinicznego myślenia podczas pracy z dzieckiem i rodziną. Szczególny nacisk jest położony na poszerzenie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów zaburzeń występujących u dzieci, niezbędnej w procesie diagnozowania dziecka i jego rodziny oraz opanowanie umiejętności stosowania metod diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny, odpowiedniego doboru metod diagnozy do problemu klinicznego i interpretacji ich wyników w świetle współczesnych teorii psychologicznych.

Więcej informacji

Pokrewne linki
· Więcej o Szkolenia


Najczęściej czytany tekst o Szkolenia:
2017_04_12 Szkolenie dla psychologów badających osoby posługujace sie bronią.

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku