Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2017_10_25 List do Ministra Radziwiłła
Wysłano dnia 25-10-2017 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Warszawa, 24 października 2017              

 

Szanowny Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-001 Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze,

Konsultant Krajowy w dziedzinie Psychologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów zwracają się z apelem i postulatem potwierdzenia zakwalifikowania usług psychologa zatrudnionego w ochronie zdrowia (o statusie psychologa bez specjalizacji, psychologa w trakcie specjalizacji oraz psychologa ze specjalizacją w dziedzinie psychologii klinicznej), jako wykonującego zawód medyczny.W związku z niejednolitą interpretacją pracodawców przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne (Dz.U.2017 poz. 1473), stwierdzamy, że psycholog zatrudniony w systemie ochrony zdrowia zdefiniowany być powinien jako pracownik przynależny do grupy zawodowej wykonującej zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji, wskazany w odnośnej ustawie w tabeli współczynników pracy pod numerem 5 (dla psychologa ze specjalizacją) i pod numerem 6 (dla psychologa bez specjalizacji) oraz w taki sposób definiowany i tak klasyfikowany w zapisach nowych aktów prawnych w przyszłości.

Zauważamy, iż zawód psychologa obejmuje, pod względem kompetencji merytorycznych, znacząco szerszy zakres niż kompetencja psychologa zatrudnionego w ochronie zdrowia a więc wykonującego zawód medyczny. Zgodnie z pismem Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 roku postulowana przez nas interpretacja, nie będzie zatem dotyczyć psychologów, których działania nie są związane z ochroną zdrowia, a jedynie tych, których wspomniana opinia określa jako osoby z wykształceniem psychologicznym biorące udział w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Osoby te zatem, zatrudnione w placówkach, o których mowa w Ustawie z dn. 8 czerwca 2017, wykonują faktycznie zawód medyczny, będąc uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymując się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.

Przywołane przepisy są często ignorowane przez pracodawców w służbie zdrowia, dlatego zwracamy się o wydanie jednoznacznej opinii porządkującej wspomniany obszar.

Z wyrazami szacunku

Konsultant Krajowy
w dziedzinie psychologii klinicznej
/-/ dr. hab. Bernadetta Izydorczyk
Przewodniczący
Zarządu Krajowego OZZP
/-/ mgr Sławomir Makowski


Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
/-/ dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku