Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2017_11_01 Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
Wysłano dnia 01-11-2017 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PSYCHOLOGÓW

Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów to organizacja zrzeszająca psychologów wszystkich specjalności i branż bez względu na formę zatrudnienia. Naszym pierwszym i nadrzędnym celem jest integracja całego środowiska i reprezentowanie interesów wszystkich psychologów (także tych pracujących indywidualnie, bez wsparcia i pomocy kolegów).
Planujemy zapytać o zdanie wszystkich do których uda nam się dotrzeć dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom społecznym.Najistotniejsze kwestie, którymi będziemy się zajmować to walka o dobre warunki pracy i adekwatne do posiadanych kompetencji wynagrodzenie dla wszystkich psychologów oraz doprowadzenie do skutecznego znowelizowania i wejścia w życie Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Do realizacji obu tych celów zamierzamy używać narzędzi charakterystycznych dla organizacji związkowych, które daje nam Ustawa o związkach zawodowych – czyli m.in. obrona praw pracowniczych (wsparcie prawne indywidualne i przy sporach zbiorowych), czy, kompetencja najważniejsza, prawo do występowania z wnioskami o wydanie lub zmianę aktu prawnego oraz opiniowania założeń i projektów aktów prawnych.

Aktualnie intensywnie rozbudowujemy swoje struktury – przyjmujemy nowych członków i powstają kolejne odziały terenowe OZZP, ponieważ oficjalnie Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów został zarejestrowany 08.12.2016r. Poszukujemy też osób chętnych do współpracy z Zarządem w realizacji celów Związku. Zapraszamy do kontaktu i przyłączenia się do nas!

Więcej informacji na naszej stronie www.ozzp.org.pl

Kontakt:
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
Łódź 90-084
ul. Bardowskiego 1
mail: kontakt.ozzp@gmail.com

Sławomir Makowski – Przewodniczący OZZP (sprawy ogólne, formalne kontakty z OZZP, procedura tworzenia oddziału terenowego)
kontakt: smakowski.ozzp@gmail.com, tel. 663748380

Katarzyna Sarnicka – Vice Przewodnicząca OZZP (sprawy ogólne, formalne kontakty z OZZP, członkostwo w OZZP)
Kontakt: k.sarnicka.ozzp@gmail.com, tel. 608510847

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku