Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2017_11_20 Komunikat OPZZ
Wysłano dnia 20-11-2017 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat OZZP dotyczący ustaleń na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych 6 listopada 2017W dniu 6 listopada 2017 r. przedstawiciele OZZP, przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicką, reprezentowali związek na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie, które zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie do zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Najistotniejszą dla środowiska psychologów zmianą w ustawie, która miałaby być przedmiotem nowelizacji, jest wymienienie wśród grup zawodowych, których dotyczy ustawa, także psychologa.

Psycholog został wymieniony w trzech rubrykach, zgodnie z kwalifikacjami, jakie posiada, i odpowiednio do tych kwalifikacji zostały przypisane współczynniki pracy. Za podstawię podziału psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia wg uzyskanych kwalifikacji przyjęto - uwzględniając stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - kształcenie specjalizacyjne.
Zgodnie z tym kryterium gradacja współczynników jest następująca:
psycholog kliniczny posiadający specjalizację drugiego stopnia lub specjalizację – 1,55
psycholog kliniczny posiadający specjalizację pierwszego stopnia -1,50
psychologii bez specjalizacji – 1,30.

Porozumienie Zawodów Medycznych postuluje także:

  • zmianę kwoty bazowej lub zmianę dynamiki wzrostu wynagrodzeń w wypadku utrzymania kwoty bazowej 3900 zł. W drugim przypadku od 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 30% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym w ustawnie a wynagrodzeniem danego pracownika; od 1 lipca 2019 r. odpowiednio o kolejne 30%; od 1 lipca 2010 r. odpowiednio o 10% i od 1 lipca 2021 r. o następne 10%.
  • określenie przez ustawodawcę źródła finansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz wyodrębnienie środków na wynagrodzenia z ogólnej puli ryczałtu lub kontraktu;
  • ustalenie terminu wydania zarządzenia przez pracodawcę;
  • objęcie ustawą wszystkich zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  • zmianę tytułu tabeli na grupy zawodowe według kwalifikacji, a nie tak jak dotychczas tytuł tabeli brzmiał : „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku