Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2018_05_15 Stanowisko w sprawie protestu
Wysłano dnia 15-05-2018 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko
Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie protestu opiekunów osób z niepełnosprawnością

     Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w imieniu członków Towarzystwa wyraża głębokie zaniepokojenie wydarzeniami ostatnich tygodni związanymi z odbywającym się w Sejmie protestem rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością. Stoimy na stanowisku, że próby tworzenia negatywnego stereotypu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna sprzyjają budowaniu niechęci i nietolerancji ze strony społeczeństwa oraz pogłębianiu cierpienia i wyobcowania tych osób.     Szacunek dla drugiego człowieka bez względu na jego status społeczny, materialny czy stan zdrowia, jest miarą naszego człowieczeństwa. Sytuacja opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnością jest dramatyczna. Jeśli rodzic lub opiekun takiej osoby zrezygnował z pracy – otrzymuje środki, które są niewystarczające na godne przeżycie zarówno swoje i podopiecznego, lekarstwa i konieczną jego rehabilitację.

     Trwające od wielu lat, szeroko zakrojone akcje medialne na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, są dowodem na istnienie masowego, społecznego poparcia i woli działania ukierunkowanego na pomoc ludziom chorym, słabszym, zagubionym oraz ich często bezradnym, przemęczonym opiekunom.

     Stoimy na stanowisku, że organy władzy powinny wspierać osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. Zgodnie z artykułem 18 Konstytucji RP „rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Ta konstytucyjna zasada nie tylko uzasadnia, ale również wymaga od organów władzy publicznej, by w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi w szczególny sposób traktować ich rodziców/opiekunów. Konstytucyjnym obowiązkiem organów państwa jest udzielenie opiekunowi wszelkiej, możliwej w świetle prawa pomocy, by w trudnych sytuacjach życiowych podtrzymywać więź macierzyńską/rodzicielską i umożliwiać wykonywanie obowiązków wynikających z naturalnego, szczególnego stosunku łączącego rodziców/opiekunów z dzieckiem - w tym obowiązku opieki.

     Popieramy oczekiwania dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, każdy z nich najlepiej określa swoje potrzeby. Apelujemy, więc do organów państwowych, nie tylko o wypracowanie kompleksowych rozwiązań dotyczących systemu wsparcia, ale przede wszystkim o podjęcie stosownych decyzji finansowych na rzecz bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom/opiekunom w celu poprawienia jakości ich życia.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku