Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2018_10_16 Ostrzeżenie dla psychologów
Wysłano dnia 16-10-2018 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Uwaga na „izbę” prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów. Aktualnie nie ma samorządu zawodowego więc nie istnieją Izby o których mowa w Ustawie, ponieważ powinny one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy). Niemniej osoba szukająca w Internecie danych o izbach (również nie wszyscy absolwenci studiów są przecież zorientowani) może trafić na stronę „izby” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów.Stowarzyszenie promuje „izbę psychologów”. Jej status i zakres działania nie wynika jasno z przedstawionych materiałów, niemniej z całą pewnością osoba wstępująca do „izby” nie wypełnia tym samym warunków Ustawy i nie uzyskuje prawa do wykonywania zawodu. Jak wynika z materiałów zamieszczonych na stronie kandydat nie musi nawet mieć dyplomu psychologa.Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Samorząd Zawodowy, powołanie Izb Regionalnych i Krajowej to wciąż nierozwiązane kwestie. Istnienie ustawowego, ale nie działającego mechanizmu nie tylko nie ułatwia nam pracy zawodowej, ale również stwarza przestrzeń do nadużyć z pogranicza prawa. Pracodawca, chcący zatrudnić psychologa niekoniecznie zna historię sprawy Samorządu, toteż traktując z powagą zapisy Ustawy o Zawodzie Psychologa i Samorządzie Zawodowym Psychologów z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 73, poz. 763 ze zm.) może próbować żądać od starającego się o pracę psychologa dokumentu poświadczającego wykonywanie zawodu, a zatem wpisania się do Izby Psychologów.

Naturalnie, aktualnie nie istnieją Izby o których mowa w Ustawie, ponieważ powinny one być powołane przez Ministerstwo właściwe do spraw pracy, wspólnie ze środowiskiem psychologów (art. 62. Ustawy). Niemniej osoba szukająca w Internecie danych o izbach (również nie wszyscy absolwenci studiów są przecież zorientowani) może trafić na stronę „izby” prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Terapeutów.

Powołując się na zarządzenie nr 2 z dnia 20 kwietnia 2006 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej powołujące Komitet Organizacyjny Izb Psychologów, w skład którego istotnie (oprócz innych reprezentantów środowiska) wchodziła Przedstawicielka PSPT, Stowarzyszenie promuje „izbę psychologów”. Jej status i zakres działania nie wynika jasno z przedstawionych materiałów, niemniej z całą pewnością osoba wstępująca do „izby” nie wypełnia tym samym warunków Ustawy i nie uzyskuje prawa do wykonywania zawodu. Jak wynika z materiałów zamieszczonych na stronie kandydat nie musi nawet mieć dyplomu psychologa.

W opinii Prezydium PTP używanie nazwy zastrzeżonej ustawowo, stanowi poważną dezinformację, mogącą skutkować niekorzystnym rozporządzeniem mieniem, czyli mówiąc wprost- wyciągnięciem znaczącej kwoty pieniędzy za zaświadczenie nie mające żadnych skutków prawnych.

PTP i OZZP próbowały skontaktować się telefonicznie i mailowo z organizatorami zamieszania, niemniej nie przyniosło to skutku. KRS nie zawiera aktualnych danych o zarządzie podmiotów prowadzących wspomniane Stowarzyszenie (w tym „izbę”) ani policealnej „szkoły nauk psychologicznych” związanej z tą inicjatywą.

Podsumowując- „izba psychologów” prowadzona przez PSPT nie ma nic wspólnego z Samorządem Zawodowym Psychologów. Osoby zapisujące się do „izby” nie uzyskują żadnego statusu, ani żadnych uprawnień związanych z wykonywaniem zawodu psychologa w rozumieniu polskich przepisów prawnych.

Rozwiązaniem kompleksowym, zapobiegającym tego typu sytuacjom w przyszłości jest utworzenie Izby Krajowej i Izb Regionalnych, w kształcie przewidzianym Ustawą, do czego PTP dąży, współpracując ze wszystkimi którzy akceptują standardy wykształcenia i praktyki psychologicznej.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku