Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2018_10_28 Stanowisko PTP w sprawie psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży.
Wysłano dnia 28-10-2018 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP zostało przedłożone Ministerstwu Zdrowia w ustalonym dla konsultacji publicznej terminie i zostały wykorzystane w nim wszystkie nadesłane uwagi.

Warszawa, 19 października 2018              

PTP 155/ZG/18

Szanowna Pani
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

 

Szanowna Pani Minister,

              Polskie Towarzystwo Psychologiczne w dniu 5 bm. otrzymało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt został opublikowany na stronach rządowych kilka dni wcześniej, ale nie został przesłany Towarzystwu w wersji elektronicznej. W sytuacji kolegialnego opiniowania projektów skróciło to Towarzystwu okres pracy i utrudniło przygotowanie uwag do nowelizacji przepisów ważnych dla psychologów. Poniżej przedstawiamy uwagi ogólne do projektu, w załączniku – uwagi szczegółowe.  1. Sądzimy, że wprowadzenie nowej specjalizacji w obszarze udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży wymaga głębszej refleksji gdyż może wprowadzać zamęt i nieporozumienia. Rozważyć należy, czy w ogóle nie powinna zostać wprowadzona odrębna specjalizacja z psychoterapii dorosłych i równolegle psychoterapia dzieci i młodzieży. Pozostaje też do wyjaśnienia kwestia psychoterapii rodzin i jej miejsca w tym systemie. Warto także zauważyć, iż istnieje, jako jedna z czterech podspecjalizacji, ścieżka kształcenia w psychologii klinicznej dziecka, w ramach specjalizacji w dziedzinie psychologia kliniczna. Osoby kończące tę specjalizację są bardzo dobrze przygotowane do udzielania szeroko rozumianej pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzinom. Można rozważyć poszerzenie treści dotyczących psychoterapii w ramach istniejącego programu specjalizacji. Należałoby także rozszerzyć zatrudnienie specjalistów psychologii klinicznej dziecka w placówkach służby zdrowia.
  2. W projekcie wprowadzono pojęcie „psychoterapia kliniczna”, a więc określenie nigdzie w literaturze nieużywane i całkowicie nieczytelne. Nie wiadomo bowiem, czym psychoterapia kliniczna miałaby się wyróżniać od psychoterapii w ogóle. Psychoterapia jest metodą oddziaływania terapeutycznego, a więc musi to być oddziaływanie zgodne z wiedzą kliniczną. Przyjęło się, że jako doprecyzowanie określenia psychoterapia podaje się nazwy szkół psychoterapeutycznych (np. psychoterapia analityczna), albo szczególną formę terapii (np. psychoterapia grupowa). Czym więc miałaby wyodrębniać się „psychoterapia kliniczna”?

Szanowna Pani Minister,

              Będziemy wdzięczni za wykorzystanie poniższych uwag oraz deklarujemy gotowość do udziału w dalszych pracach nad projektem wprowadzenia nowej specjalizacji związanej z działaniami zawodowymi psychologów.

Z poważaniem

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku