Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2019_01_25 Komunikat o uchwalach WZD
Wysłano dnia 25-01-2019 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat o uchwałach Walnego Zgromadzenia o przyznanych odznaczeniach PTP i wyróżnieniu

Walne Zgromadzenie PTP w dniu 1 grudnia 2018 r. przyjęło uchwałę o odznaczeniu 12 wybitnych przedstawicieli polskiej psychologii odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej psychologii”. Odznaczenie zostało przyznane (nazwiska w kolejności alfabetycznej):Członkowie honorowi PTP: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz, prof. dr hab. Ida Kurcz, prof. Janusz Reykowski, prof. Jan Strelau, oraz dr Wanda Badura-Madej, prof. dr hab. Adam Biela, prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. Czesław Czabała, dr Aleksandra Jaworowska, prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, dr hab. Jerzy Mellibruda, prof. dr hab. Helena Sękowa.
Planuje się, iż uroczyste wręczenie odznaczenia-medalu nastąpi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTP w listopadzie 2019 r.

Tego samego dnia Walne Zgromadzenie przyjęło uchwałę o przyznaniu odznaczenia „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” następującym członkom Towarzystwa (nazwiska w kolejności alfabetycznej): Maria Czajkowska, Jerzy Korzewski, Anna Majcher, Lucyna Miś-Ciągło, Leszek Poinc, Małgorzata Przepióra-Kapusta, Maciej Walkiewicz, Joanna Więcek-Mika. Uroczyste wręczenie odznaczenia nastąpi także na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTP.

Informacje o odznaczonych są umieszczone we właściwych zakładkach na stronie internetowej PTP.

Walne Zgromadzenie wyróżniło Annę Ciupę, byłą wieloletnią dyrektor Ośrodka Badań i Usług PTP, tytułem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku