Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Z prac ZG PTP: 2019_03_06 Ogłoszenie
Wysłano dnia 06-03-2019 przez admin
Z prac Zarządu Głównego

OGŁOSZENIE o likwidacji Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bielsku-Białej

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 7 listopada 2018 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6.02.2019 roku o wpisie zmian, wszczęta została likwidacja stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bielsku Białej KRS 0000100731
Likwidatorem stowarzyszenia została Pani Małgorzata Toeplitz-Winiewska Sekretarz Generalny ZG PTP
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń do Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres: Małgorzata Toeplitz- Winiewska Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki nr 5/7; 00-183 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres ptp@psych.uw.edu.pl
Według posiadanych danych likwidowane Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.
Pokrewne linki
· Więcej o Z prac Zarządu Głównego


Najczęściej czytany tekst o Z prac Zarządu Głównego:
2016_11_17 Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku