Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Szkolenia: 2021_10_01 Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii 2021-2023
Wysłano dnia 01-10-2021 przez admin
Szkolenia

COLLEGIUM VERUM W WARSZAWIE ZAPRASZA
NA PODYPLOMOWE
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII 2021-2023.
STUDIUM TRWA 3 SEMESTRY-360 g, w weekendy
POCZĄTEK-LISTOPAD 2021 - zgłoszenia do 16.11.2021

Szkolenie spełnia warunki do ubiegania się o rekomendacje PTP trenera I stopnia umiejętności psychospołecznych
 
WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:
www.collegiumverum.pl


Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii w Collegium Verum w Warszawie
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I SOCJOTERAPII

 
Zapraszamy psychologów, pedagogów, wychowawców ze szkół, poradni, placówek opiekuńczo -wychowawczych, resocjalizacyjnych, organizacji pozarządowych oraz trenerów, mediatorów, coachów, nauczycieli, asystentów rodzinnych oraz wszystkich zainteresowanych aktywnym uczeniem się i doskonaleniem umiejętności pomocy psychologicznej i socjoterapii.
Studia przygotowują do:
-pracy z pojedynczą osobą (dzieckiem, dorosłym, osobą w grupie terapeutycznej),
-pracy z dwójką i trójką osób (uczniowie, nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, podgrupą w grupie terapeutycznej)
-pracy z rodziną /mediacji rodzinnych /
-pracy z grupą /socjoterapeutyczną, psychoedukacyjną, profilaktyczną/ -konstruowania scenariuszy i realizowania zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów psychoedukacyjnych, profilaktycznych, umiejętności psychospołecznych,
-systemowej analizy i rozumienia procesów zachodzących w osobie, rodzinie, grupie.
   
Studium oparte jest na metodologii aktywizującej- zapewniając ciągłą pracę nad sobą, nabywanie praktycznych umiejętności pracy z innymi oraz analizowania i refleksji oraz na systemie kształcenia modułowego, w którym cele i treści kształcenia wynikają z przyszłych zadań zawodowych:

-zadania w trakcie szkolenia są takie same lub podobne jak rzeczywiste zadania zawodowe,
-działania uczestnika Studium podczas ćwiczeń praktycznych są zbliżone lub identyczne z tymi w pracy zawodowej
-jednostki modułowe integrują treści kształcenia z różnych dziedzin wiedzy (psychologia kliniczna i rozwojowa, socjologia, teoria komunikacji)
-proces uczenia się dominuje nad procesem nauczania (uczestnik w trakcie warsztatów samodzielnie prowadzi sesje pracy z jednostką, diadą, triadą, grupą).









Pokrewne linki
· Więcej o Szkolenia


Najczęściej czytany tekst o Szkolenia:
2012_06_28 Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej

Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku