Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


PTP: Zasłużeni dla PTP
Wysłany przez admin dnia 26-09-2006 (41954 odsłon)
PTP

Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

odznaczenie przyznawane przez Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z  art. 18 statutu PTP

Regulamin

(Czytaj więcej... | )

PTP: Zasłużeni dla polskiej psychologii
Wysłany przez admin dnia 26-01-2019 (1030 odsłon)
PTP

Zasłużony dla polskiej psychologii

odznaczenie przyznawane przez Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z  art. 18 statutu PTP

Regulamin

(Czytaj więcej... | )

PTP: Władze PTP
Wysłany przez admin dnia 15-12-2012 (43857 odsłon)
PTP
Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | )

PTP: Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Wysłany przez admin dnia 03-04-2014 (5048 odsłon)
PTP

W dniu 22 marca 2013 roku – na wniosek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN – Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Urszula Jakubowska powołała czteroletnie, niestacjonarne, odpłatne studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Celem studiów doktoranckich jest wspomaganie przygotowania rozprawy doktorskiej przez osoby zainteresowane własnym rozwojem i pracą naukowo-badawczą.

Służy temu rozbudowana – w programie studiów – część doskonaląca warsztat badawczy, wcześnie rozpoczęta i bliska współpraca z opiekunem naukowym (w ramach seminariów doktorskich i staży naukowo-badawczych) oraz kontakt z najnowszymi osiągnięciami dyscypliny (w ramach wykładów monograficznych i seminariów doktorskich).

Szczegółowe informacje o studiach, ich programie i regulaminie oraz o rekrutacji znajdują się na stronie:

www.psych.pan.pl/pl/studia-doktoranckie

(Czytaj więcej... | )

PTP: Statut PTP
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (61195 odsłon)
PTP

Statut
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | )

PTP: Sprawozdania Sekcji i Oddziałów PTP
Wysłany przez admin dnia 15-06-2005 (6155 odsłon)
PTP

Sprawozdania Sekcji i Oddziałów PTP

(Czytaj więcej... | )

PTP: Sekcja Terapii Poznawczo-Behawioralnej PTP
Wysłany przez admin dnia 20-03-2006 (8953 odsłon)
PTP

Sekcja Terapii Poznawczo-Behawioralnej
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Sekcja TPB PTP powstała w 2000 roku i za cele swych działań przyjęła m.in.:

 • upowszechnianie wiedzy na temat terapii poznawczo-behawioralnej,
 • wprowadzanie i doskonalenie metod terapii poznawczej i behawioralnej,
 • reprezentowanie interesów i integrację środowiska terapeutów pracujących w podejściu poznawczo-behawioralnym,
 • działania na rzecz ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych terapeutów poznawczo-behawioralnych.

(Czytaj więcej... | )

PTP: Sekcja Psychologii Zdrowia
Wysłany przez admin dnia 25-03-2010 (7121 odsłon)
PTP

 

Sekcja Psychologii Zdrowia PTP powstała w 1991roku. Celem Sekcji jest:

 1. Inspirowanie, inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie badań z zakresu psychologii zdrowia, obejmujących zagadnienia psychologicznych aspektów promocji zdrowia, psychoprofilaktyki i problematyki psychologicznej w chorobach somatycznych.
 2. Gromadzenie, wymiana i upowszechnianie informacji naukowej w zakresie psychologii zdrowia poprzez udział w dorocznych konferencjach Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS), udział w zjazdach naukowych PTP, organizowanie własnych konferencji i sympozjów tematycznych, okresowe spotkania członków Sekcji, wydawanie indywidualnych i zbiorowych publikacji oraz ułatwianie członkom wzajemnych kontaktów .
 3. Działalność edukacyjna i dydaktyczna w formie wymiany programów kształcenia przed- i podyplomowego dla psychologów, lekarzy oraz wspólnej pracy nad ich doskonaleniem.
 4. Udział profesjonalny w tworzeniu programów promocji zdrowia i wprowadzanie ich w placówkach ochrony zdrowia, placówkach oświatowych i zakładach pracy.
 5. Popularyzacja osiągnięć polskich psychologów zdrowia na forum międzynarodowym.

Obecne władze Sekcji (kadencja 2015 - 2017) to:

 • prof. dr hab. Helena Wrona Polańska pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP
 • dr hab. Michał Ziarko: Wiceprzewodniczącego Sekcji
 • dr Agnieszka Pasztak- Opiłka: Sekretarza Sekcji agnieszka.pasztak@us.edu.pl
 • Członkowie zarządu Sekcji:
  dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
  dr hab. Tadeusz Ostrowski
  dr Dorota Włodarczyk
  dr Ewa Gruszczyńska
 • Komisja Rewizyjna
  dr Anna Trzcieniecka-Green - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  dr Irena Leszczyńska - Wiceprzewodnicząca Komisji.

Aby zostać członkiem Sekcji Psychologii Zdrowia należy:

 • być członkiem PTP;
 • uzyskać rekomendację dwóch członków Sekcji PZ PTP;
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

DZIAŁANIA SEKCJI PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

 • Zebrania sprawozdawczo-naukowe organizowane są corocznie w miesiącu listopadzie.
 • Co dwa lata organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona szeroko pojętej problematyce psychologii zdrowia. Ostatnia konferencja odbyła się w Maju 2015 roku w Gdańsku.

Była to X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „Z PSYCHOLOGIĄ PO ZDROWIE. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?"

Zapowiedź kolejnej konferencji:

XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP odbędzie się

w dniach 12-14 maja 2017 roku w Poznaniu.

Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.

HISTORIA SEKCJI PSYCHOLOGII ZDROWIA

       Sekcja Psychologii Zdrowia została utworzona w 1991 roku na bazie Sekcji Psychologii Chorego Somatycznie, która powstała w 1983 roku przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współorganizatorem, a także przewodniczącym Sekcji Chorego Somatycznie w całym okresie jej działalności był Kazimierz Wrześniewski. Zakres jej działania dotyczył przede wszystkim praktycznych zadań psychologa w obszarze medycyny pozapsychiatrycznej.

       Asumptem do powstania Sekcji Psychologii Zdrowia było powołanie w 1986 roku Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (European Health Psychology Society, EHPS). Zebranie założycielskie Sekcji zostało zorganizowane w Poznaniu w 1991 r. przez Helenę Sęk. Nowa organizacja wchłonęła Sekcję Psychologii Chorego Somatycznie i nazywała się początkowo Sekcją Psychologii Zdrowia i Chorego Somatycznie. Pierwszym przewodniczącym Sekcji był Kazimierz Wrześniewski. Od początku, miała ona bardziej akademicki charakter i w jej składzie większa była proporcja osób prowadzących prace badawcze. Ponadto, zmieniono sposób przyjmowania członków, od których wymaga się od tej pory rekomendacji oraz dorobku publikacyjnego.

       Od początku istnienia Sekcja Psychologii Zdrowia była związana z EHPS. W latach 1992-1996 członkiem zarządu EHPS był Kazimierz Wrześniewski, a środowisko polskich psychologów zdrowia w EHPS jest reprezentowane przez członka zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia (tzw. National Delegate). Członkowie Sekcji uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez EHPS. W 2006 roku w Warszawie odbyła się XX jubileuszowa konferencja tego towarzystwa, po raz pierwszy zorganizowana przez kraj postkomunistyczny.

       Od 1994 roku organizowane są cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe Sekcji Psychologii Zdrowia, których współorganizatorem jest jedna z polskich uczelni, posiadająca silny zespół psychologów zdrowia. Konferencje te odbywają się co dwa lata na zmianę z konferencjami Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Uczestniczą w nich nie tylko członkowie Sekcji, a ich celem jest integracja środowiska profesjonalistów (z różnych dziedzin wiedzy i praktyki) zajmujących się zdrowiem.

Wybrane materiały archiwalne

Wieczór wspomnień - artukuł

(Czytaj więcej... | )

PTP: Praca dla psychologa.
Wysłany przez admin dnia 08-09-2010 (5848 odsłon)
PTP

Samodzielne, 25 Koło STO, prowadzące dwie szkoły (podstawową i gimnazjum) poszukuje psychologa, gabinetu lub poradni psychologicznej gotowej do podjęcia stałej współpracy i objęcia opieką psychologiczną dzieci i młodzieży uczęszczających do prowadzonych szkół.

Osoby lub firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres: zarzad25sto@gmail.com

Informacje o szkołach prowadzonych przez 25 Samodzielne Koło STO na stronie www.sto4.edu.pl

Zapraszamy!

Wojciech Pisula

(Czytaj więcej... | )

PTP: Praca dla psychologa
Wysłany przez admin dnia 10-04-2014 (41850 odsłon)
PTP

Ogłoszenie o konkursie K/MP/6/2017

(Czytaj więcej... | )

PTP: Pliki do pobrania
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (46035 odsłon)
PTP

Spis najważniejszych dokumentów udostępnionych na stronie PTP

(Czytaj więcej... | )

PTP: Organizacja pożytku publicznego - sprawozdanie z działalności w 2004 r.
Wysłany przez admin dnia 14-04-2005 (4493 odsłon)
PTP

Komunikat Zarządu Głównego PTP
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia sprawozdań z działalności za rok 2004

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sporządził i przekazał do właściwych organów sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe za rok 2004. Sprawozdanie merytoryczne zostało przekazane do publikowania na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej www.pozytek.gov.pl, natomiast sprawozdanie finansowe zostało przekazane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski B”. O terminach opublikowania powiadomimy odrębnie. Sprawozdania zostały także przekazane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkim zainteresowanym udostępniamy sprawozdanie merytoryczne na naszej stronie.

Pobierz sprawozdanie...

(Czytaj więcej... | )

PTP: Ogłoszenia
Wysłany przez admin dnia 03-04-2014 (24224 odsłon)
Różne
· Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN. Trwa rekrutacja na rok 2014/2015

(Czytaj więcej... | )

PTP: Oddziały, sekcje, placówki
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (224893 odsłon)
PTP
Oddziały, sekcje, placówki

Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | )

PTP: Komunikat - Prace nad utworzeniem Sekcji trenerskiej PTP
Wysłany przez admin dnia 12-04-2006 (5567 odsłon)
PTP

Prace nad utworzeniem Sekcji trenerskiej PTP
komunikat

Inicjatywa utworzenia Sekcji trenerskiej PTP powstała na Walnym Zjeździe Listy Trenerów dnia 7 stycznia b.r.
Zawiązała się Grupa Inicjatywna, która podjęła prace nad wstępnym określeniem celów Sekcji i propozycją regulaminu.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania Grupy 15 lutego i 31 marca. Kolejne zaplanowano na 10 maja w godz. 11 - 15 w Warszawie przy ul Fałata 2 lok.48.

Wstępnie określone cele brzmią następująco:

 1. integracja środowiska trenerskiego PTP
 2. ustalenie jednolitych standardów prowadzenia treningów interpersonalnych i warsztatów umiejętności psychospołecznych
 3. dbanie o realizację standardów i przestrzeganie zasad etycznych w praktyce trenerskiej
 4. stworzenie oferty podnoszenia kwalifikacji trenerskich
 5. wspieranie różnorodności stylów pracy trenerskiej
 6. reprezentowanie i ochrona interesów członków Sekcji wobec organizacji, instytucji, władz lokalnych, państwowych oraz innych osób prawnych.

Powstał również projekt regulaminu Sekcji, który jest do wglądu.

(Czytaj więcej... | )

PTP: Komunikat
Wysłany przez admin dnia 02-07-2012 (2777 odsłon)
PTP

Komunikat Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN

       Podczas zebrania plenarnego Komitetu Psychologii PAN w dniu 22 czerwca 2012 przyjęliśmy większością głosów (27 za, 1 przeciw) poniższe stanowisko dotyczące studiów magisterskich z psychologii. Stanowisko poparli jednogłośnie dziekani wydziałów psychologii i dyrektorzy instytutów psychologii (reprezentujących w sumie 14 instytucji). Stanowisko, wraz ze stosownym listem przewodnim, zostało przekazane Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. dr hab. Piotr Oleś

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk
w sprawie utrzymania pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich z psychologii.

       W trosce o dobre przygotowanie absolwentów psychologii do pełnienia odpowiedzialnych zadań wynikających z uprawiania zawodu zaufania publicznego, Komitet Psychologii PAN oświadcza, iż właściwą formą kształcenia psychologów są pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Projekt powołania dwustopniowych studiów z psychologii, obok jednolitych studiów pięcioletnich, można rozważyć po skutecznym wdrożeniu regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu psychologa.

Ustroń, 22 czerwca 2012

(Czytaj więcej... | )

PTP: Komentarze
Wysłany przez admin dnia 03-04-2009 (9671 odsłon)
PTP
Zawiera wyjaśnienia kwestii jakie najczęściej zgłaszane są przez psychologów do biura ZG PTP

(Czytaj więcej... | )

PTP: Kodeks etyczno - zawodowy psychologa
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (319299 odsłon)
PTP

Kodeks
Etyczno - Zawodowy Psychologa
*

Tekst Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa w obecnej wersji zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w 1991 roku. Kodeks ten stanowi podstawową wykładnię zasad etycznych obowiązujących członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego , co zostało wyrażone w statucie Towarzystwa.

(Czytaj więcej... | )

PTP: Forum PTP
Wysłany przez admin dnia 17-11-2015 (2536 odsłon)
PTP

Wreszcie otwieramy internetowe forum dyskusyjne
dla członków Towarzystwa

Forum internetowe powstało po to byśmy mogli wymieniać się informacjami
i mieli miejsce na dyskusje problemów ważnych dla psychologów. Tu każdy może
podzielić się swoim punktem widzenia i poglądami.

Forum znajduje się pod adresem:
www.ptpforum.pl/

Instrukcja jak się zalogować:
www.ptpforum.pl/?strona=instrukcja

Informacja dodatkowa: Każdy zapisany do forum, będzie także zapisany
automatycznie na newsletter wewnętrzny PTP.

(Czytaj więcej... | )

PTP: Członkostwo
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (213197 odsłon)
PTP
Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | )

PTP: Czasopisma
Wysłany przez admin dnia 20-12-2004 (158745 odsłon)
PTP
Znajdziesz tutaj:

Przegląd Psychologiczny

Przegląd psychologiczny


Redaktor naczelny: Andrzej Sękowski
Adres redakcji: Aleje Racławickie 14, 20 - 950 Lublin
Warunki prenumeraty na rok 2006: Cena rocznika (4 zeszyty) 90 zł członkowie PTP, 100 zł inni oraz instytucje
Wpłaty na konto:" Przegląd Psychologiczny",
Zarząd główny PTP,
BANK PEKAO SA III Oddział w Lublinie
83 1240 2382 1111 0000 3926 1036

Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Strona www Przeglądu Psychologicznego

 

 

Nowiny Psychologiczne

Zespół redakcyjny:

Anna Strzałkowska (redaktor naczelny).

Adres redakcji:

Biuro Zarządu Głównego PTP,
ul.Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

 

 

Warunki prenumeraty na rok 2010:

 Członkowie PTP 70 zł

 Instytucje i osoby nie należące do PTP 80 zł

 

 

 

 

Redakcja "Nowin Psychologicznych" przeprasza wszystkich Czytelników za opóźnienie w wydaniu rocznika 2009. Kolejne numery kwartalnika ukażą się w pierwszym kwartale 2010 roku.

 

 

Wpłaty na konto:"Nowiny 2010" , Zarząd Główny PTP, ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
PKO BP S.A. I/O Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Przypominamy o koniecznej adnotacji na przekazie: "Przegląd Psychologiczny" lub "Nowiny 2009" oraz czytelnym podaniu nazwiska i adresu zamawiającego (często mamy problemy z odczytaniem tych informacji oraz określeniem celu wpłaty, co uniemożliwia sprawną realizację zamówień). Zamówienia numerów archiwalnych i pojedynczych bieżących:

Księgarnia Pracowni Testów PTP
tel.(22) 817-13-12, fax. (22) 831 08 72,
http://www.practest.com.pl/
Informacje dla autorów

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2019_01_28 Kodeks Etyczny Psychologa
Wysłany przez admin dnia 28-01-2019 (3788 odsłon)
PTP

NOWY KODEKS ETYCZNY PSYCHOLOGA

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2017_07_11 Grupa robocza PTP ds. EuroPsy
Wysłany przez admin dnia 11-07-2017 (1342 odsłon)
Europejski Certyfikat Psychologa

EuroPsy

Prezydium Zarządu Głównego PTP na posiedzeniu 19 kwietnia br. powołało grupę roboczą do rozpoczęcia procedury wprowadzenia w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy) w następującym składzie:

Beata Krzywosz-Rynkiewicz – członek Prezydium ZG - koordynator grupy
Irena Leszczyńska – członek ZG
Wiesława Machalica – sekretarz generalny ZG
Krystyna Teresa Panas – skarbnik ZG
Dariusz Parzelski -z-ca sekretarza generalnego ZG
Andrzej Sękowski – wiceprzewodniczący ZG
Adam Tarnowski – wiceprzewodniczący ZG
Małgorzata Toeplitz-Winiewska – przewodnicząca PTP

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2017_07_09 Europejski Certyfikat Psychologa
Wysłany przez admin dnia 09-07-2017 (2638 odsłon)
Europejski Certyfikat Psychologa


 
 

 

 

EUROPEJSKI CERTYFIKAT PSYCHOLOGA

Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek założyciel Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) podjęło uchwałę o rozpoczęciu procedury wprowadzenia w Polsce Europejskiego Certyfikatu Psychologa (EuroPsy). Jest to dokument powstały w wyniku realizacji programu Leonardo da Vinci, zawierający propozycje ustanowienia systemu jednolitych standardów kształcenia akademickiego (uzyskiwania dyplomu psychologa) oraz szkoleń zawodowych dla psychologów w Europie, przygotowany przez grupę przedstawicieli psychologów-praktyków oraz przedstawicieli uniwersytetów zrzeszonych w European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA).

Celem EuroPsy jest promowanie swobodnego wykonywania usług psychologicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, zapewnienie jednolitych i wysokich standardów świadczenia takich usług, oraz wprowadzenie Europejskiego Rejestru Psychologów, w którym zapisani byliby psychologowie spełniający wymogi określone w tym dokumencie.
Europejski Rejestr Psychologów prowadzony jest przez EFPA w Internecie.

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2015-01-19 Standardy Kształcenia Psychologów - EFPA
Wysłany przez admin dnia 19-01-2016 (2611 odsłon)
Europejski Certyfikat Psychologa

Tłumaczenie tekstu Standardów Kształcenia Psychologów do uzyskania EuroPsy przygotowanego przez EFPA

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2011_09_19 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 19-09-2011 (3803 odsłon)
Europejski Certyfikat Psychologa

 

 

 

          Polskie Towarzystwo Psychologiczne jako członek EFPA w dniu 15 czerwca czerwcu br. podjęło uchwałę o wdrożeniu procedury wprowadzania Europejskiego Certyfikatu Psychologa w Polsce. Powołano Narodowy Komitet Certyfikacyjny, którego skład jest w tej chwili kompletowany i będzie zatwierdzony na listopadowym posiedzeniu Zarządu Głównego. Komitet Krajowy musi zostać zarejestrowany przez Komitet Europejski.

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - wprowadzenie do dyskusji
Wysłany przez admin dnia 14-10-2007 (3546 odsłon)
PTP

Wprowadzenie do dyskusji o przyszłości PTP

Adam Niemczyński 

            Po głębokim namyśle i rozważeniu wielu wariantów, jakie mi się nasunęły do tego by zaproponować kwestie do naszej dyskusji, doszedłem do wniosku, ze nie ma ważniejszej kwestii dla przyszłości PTP, jak pytanie o samorządność zawodową psychologów. Dlatego tez pragnę właśnie zaprosić do dyskusji na ten temat. Nie wyklucza to - rzecz jasna - innych tematów, jakie zechcieliby uczestnicy poruszyć.

            Na trzy powody skupienia się na kwestii samorządności psychologów pragnę zwrócić uwagę. Po pierwsze, PTP praktycznie od zawsze ma w swej istocie powołanie do tego, aby zadbać o status zawodu psychologa - w aspekcie zarówno badań i teorii jak i zastosowań i praktyki w społeczeństwie. I zawsze tak priorytetowo te sprawę traktowało i powinno nadal traktować. Po drugie, starania ostatnich kilkunastu lat o przychylność władz RP dla ustawowego zagwarantowania samorządności psychologów przyniosły dotychczas bardzo połowiczne rezultaty w praktyce pomimo wysiłków środowiska i PTP w szczególności.       Po trzecie, zmiany w środowisku psychologów w ostatnich kilkunastu latach (nowe uczelnie kształcące magistrów, olbrzymi wzrost liczby absolwentów, pluralizm organizacyjny psychologów) spowodowały powstanie nowej sytuacji, która domaga się nowych rozwiązań strategicznych, by cel od dawna istniejący dało się zrealizować. Wydaje się, ze PTP musi w tej sytuacji mozolnie negocjować w środowisku i budować consensus dla kooperatywnych działań, a zatem pojawia się potrzeba działania na rzecz przygotowania się środowiska polskich psychologów do samorządności, wcale nie kłócąca się z negocjowaniem z władzami państwowymi korzystnych rozwiązań prawnych.

Proponuję zatem odbyć naszą dyskusję wokół podanych wyżej powodów. Jak postępować powinno PTP w obecnej sytuacji? Jakie są powody nieskuteczności oparcia się po prostu na ustawowych rozwiązaniach? Czy droga pozarządowych działań z kooperacją wszystkich zainteresowanych podmiotów (uczelni i stowarzyszeń) nie powinna stać się głównym kierunkiem działań? Czy PTP stać na to, by poprowadzić i skoordynować te wysiłki? Na kogo PTP może liczyć w takim przedsięwzięciu? Mamy dwie godziny na dyskusję. Z natury rzeczy będzie to jej co najwyżej początek. Od teraz do Zjazdu w Poznaniu możemy zakreślić czas na zbudowanie ewentualnie dobrej strategii na rzecz samorządności psychologów w naszym kraju.

Zgromadzonych dzisiaj proszę o złożenie do protokołu swoich głosów, jeśli nie pomieścimy w naszym czasie dwóch godzin teraz wszystkich głosów.

Wrzesień 2007

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - sesja naukowa
Wysłany przez admin dnia 14-10-2007 (47257 odsłon)
PTP

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

pragnę wyrazić swoją radość z faktu, że tak licznie uczestniczyliśmy w uroczystej Sesji Naukowej z okazji 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która odbyła się w Warszawie, w Pałacu Kazimierzowskim 27 października 2007 roku. Dziękuję wszystkim obecnym za udział w części wykładowej jak i w dyskusji dotyczącej przyszłości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Bardzo liczę na to, że ta szczególna rocznica będzie również obchodzona przez Oddziały naszego Towarzystwa. Obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zostaną zakończone i podsumowane Sesją, która odbędzie się w czasie obrad XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa w Poznaniu.

Tymczasem przesyłamy zdjęcia z Sesji.

Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami w imieniu Komitetu Organizacyjnego Sesji,

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Przewodniczący Obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wiceprzewodniczący PTP  

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - program sesji naukowej
Wysłany przez admin dnia 14-10-2007 (3713 odsłon)
PTP

100 LAT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOLOGICZNEGO

SESJA NAUKOWA

27 października 2007 roku  w godzinach 11.00–16.30

Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
Pałac Kazimierzowski

Program:
11.00−11.30  Otwarcie
11.30−13.30  Wykłady
  

prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Narodziny i wczesne lata Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Stan świadomości psychometrycznej polskich psychologów przed rokiem 1939

prof. dr hab. Jan Strelau
Miejsce polskich psychologów w psychologii światowej: od Juliana Ochorowicza do początków XXI stulecia

dr hab. Jerzy Mellibruda, prof. SWPS
Pomoc osobie cierpiącej jako zadanie psychologii poszukiwanie integracji
nurtów psychoterapii

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Wykonywanie zawodu psychologa – aspekty prawne i etyczne

prof. dr hab. Janusz Reykowski
Psycholog wobec problemów współczesnego świata

prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Osiągnięcia człowieka w perspektywie badań psychologicznych


13.30−14.30  Poczęstunek w Sali Złotej 
14.30−16.30  Dyskusja okrągłego stołu   

Temat dyskusji:    Przyszłość Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Moderator: dr hab. Adam Niemczyński, prof. SWFiZ,  Przewodniczący PTP

Współorganizatorzy:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

(Czytaj więcej... | )

PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - jak powstało PTP
Wysłany przez admin dnia 14-10-2007 (3771 odsłon)
PTP

Jak powstało Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 1. Rok 1907 jest oficjalną datą powołania do życia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wcześniej nieliczni jeszcze polscy  psychologowie uczestniczyli  w życiu naukowym w zakładanych przez siebie sekcjach psychologicznych w ramach Polskiego Towarzystwa  Lekarskiego (1891) oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego działającego od roku 1904 we Lwowie.
 2. Polskie Towarzystwo Psychologiczne było pierwszym polskim towarzystwem naukowym, w którego nazwie pojawiło się po raz  pierwszy słowo “psychologiczne” i które miało się zajmować wyłącznie psychologią. Jego inicjatorem, twórcą i przewodniczącym aż do śmierci był doktor filozofii Władysław Weryho (1868-1916). W dniu 17 maja 1907 roku w sali “Uranii” na  ulicy Brackiej 18 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie,  na którym Władysław Weryho tak przedstawiał cele i zadania nowo  zawiązującego się towarzystwa: “Biblioteka, czytelnia pism  [psychologicznych] i posiedzenia naukowe — oto rzeczy, o których  trzeba pomyśleć na samym początku. Następnym zadaniem Towarzystwa  będzie założenie pracowni psychologicznej. (...) Możliwą (...) jest rzeczą, że powstaną z czasem sekcje: pedagogiczna,  psychiatryczna, psychologii zwierząt, psychologii sztuk pięknych,  psychologii zeznań itd. (...) W miarę rozwoju Towarzystwo będzie zmuszone pomyśleć o własnym wydawnictwie (...)”.
 3. Opublikowany w tym samym roku statut Towarzystwa wprowadza oficjalnie jego nazwę: Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz jego cel: naukowe badanie zjawisk psychicznych we wszystkich zakresach psychologii. Swoją działalnością PTP obejmowało Królestwo  Polskie, w którego obrębie miało prawo otwierania oddziałów.  Członkami PTP mogły być “wszystkie osoby pełnoletnie obojga  płci” rekomendowane przez dwóch członków Towarzystwa i balotowane przez Zarząd Towarzystwa mający siedzibę w Warszawie. W jego skład wchodziło pięciu członków oraz dwóch zastępców wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie członków  Oddziału PTP wybierało również Zarząd Oddziału składający się z co najmniej trzech członków oraz jednego zastępcy przewodniczącego Oddziału.
 4. Przy okazji zmiany Statutu PTP w roku 1918 rozszerzono zadanie Towarzystwa na “badanie zagadnień psychologii i filozofii”, sankcjonując w ten sposób wciąż obecną w jego działalności naukowej problematykę filozoficzną.
 5. W roku 1927 doszło do połączenia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z założonym w roku 1915 przez Władysława Weryhę Warszawskim Instytutem Filozoficznym, w wyniku którego powstało Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne.  W jego ramach utworzono Sekcję  Psychologiczną, która skoncentrowała się na działalności odczytowej na terenie Warszawy.
 6. Żadne z powołanych do życia przed II Wojną Światową  towarzystw psychologicznych nie miało zasięgu ogólnopolskiego.  Dopiero w dniu 3 maja 1948 roku na odbywającym się w Poznaniu zjeździe założycielskim doszło do powstania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego nazwa obejmowała już obszar całej Polski.

prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Instytut Psychologii UAM

(Czytaj więcej... | )