2017_11_20 Komunikat OPZZ
Data: 20-11-2017
Temat: Z prac Zarządu Głównego


Komunikat OZZP dotyczący ustaleń na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych 6 listopada 2017W dniu 6 listopada 2017 r. przedstawiciele OZZP, przewodniczący Sławomir Makowski oraz wiceprzewodnicząca Katarzyna Sarnicką, reprezentowali związek na spotkaniu Porozumienia Zawodów Medycznych w Warszawie, które zakończyło się przyjęciem wspólnego stanowiska odnośnie do zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Najistotniejszą dla środowiska psychologów zmianą w ustawie, która miałaby być przedmiotem nowelizacji, jest wymienienie wśród grup zawodowych, których dotyczy ustawa, także psychologa.

Psycholog został wymieniony w trzech rubrykach, zgodnie z kwalifikacjami, jakie posiada, i odpowiednio do tych kwalifikacji zostały przypisane współczynniki pracy. Za podstawię podziału psychologów zatrudnionych w służbie zdrowia wg uzyskanych kwalifikacji przyjęto - uwzględniając stanowisko Polskiego Towarzystwa Psychologicznego - kształcenie specjalizacyjne.
Zgodnie z tym kryterium gradacja współczynników jest następująca:
psycholog kliniczny posiadający specjalizację drugiego stopnia lub specjalizację – 1,55
psycholog kliniczny posiadający specjalizację pierwszego stopnia -1,50
psychologii bez specjalizacji – 1,30.

Porozumienie Zawodów Medycznych postuluje także:

  • zmianę kwoty bazowej lub zmianę dynamiki wzrostu wynagrodzeń w wypadku utrzymania kwoty bazowej 3900 zł. W drugim przypadku od 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie miałoby wzrosnąć o 30% kwoty stanowiącej różnicę między najniższym wynagrodzeniem zasadniczym określonym w ustawnie a wynagrodzeniem danego pracownika; od 1 lipca 2019 r. odpowiednio o kolejne 30%; od 1 lipca 2010 r. odpowiednio o 10% i od 1 lipca 2021 r. o następne 10%.
  • określenie przez ustawodawcę źródła finansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz wyodrębnienie środków na wynagrodzenia z ogólnej puli ryczałtu lub kontraktu;
  • ustalenie terminu wydania zarządzenia przez pracodawcę;
  • objęcie ustawą wszystkich zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
  • zmianę tytułu tabeli na grupy zawodowe według kwalifikacji, a nie tak jak dotychczas tytuł tabeli brzmiał : „Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku”.


Tekst jest z Portal PTP
http://www.ptp.org.pl

Adres tego tekstu to:
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=715