Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Samorząd Zawodowy Psychologów

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Samorząd: Regionalna Izba Psychologów Województwa Podlaskiego
Wysłany przez admin dnia 14-03-2012 (6651 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

      Informujemy, że w województwie podlaskim od 21 kwietnia 2007 roku funkcjonuje Regionalna Izba Psychologów Województwa Podlaskiego. Rada naszej Izby kontynuuje prace mimo iż wciąż nie ma Krajowej Izby i brak przepisów wykonawczych, co bardzo utrudnia nam pracę .

      Prosimy o przekazywanie tej informacji wszystkim psychologom zainteresowanym tworzeniem samorządu. Więcej informacji na naszej stronie www.ipwp.pl .

      Apelujemy do psychologów mieszkających lub pracujących na terenie woj. podlaskiego, o dostarczanie kopii dokumentów i aktualizowanie swoich danych w rejestrze psychologów www.ipwp.pl/rejestr_psychologow.html .

      Liczymy na wparcie naszych działań i wykazanie się troską o sprawy psychologów osób, którym leżą na sercu sprawy związane z wykonywaniem zawodu psychologa.

Małgorzata Frąś - Przewodnicząca Izby

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: 2007-12-21 Komunikat w sprawie Zjazdu psychologów na Mazowszu
Wysłany przez admin dnia 21-12-2007 (4607 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

Komunikat w sprawie Zjazdu psychologów na Mazowszu
Informuję zainteresowanych, że otrzymałem od kol. Elżbiety Łuczywek wiadomość, że grupa inicjatywna do spraw organizacji Mazowieckiej Izby Psychologów podjęła decyzję o samorozwiązaniu, jak informuje E. Łuczywek ponieważ – „okazało się, że działania grupy inicjatywnej na rzecz utworzenia samorządu mazowieckiego są niezgodne z literą prawa”.

Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: 2007-12-01 Samorząd w województwie podlaskim
Wysłany przez admin dnia 13-12-2007 (4675 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów
Konieczność wydawania zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu psychologa była główną przyczyną powstania Regionalnego Samorządu Zawodowego Psychologów w województwie podlaskim. Dokument był wymagany przez pracodawców, którzy kierowali się wytycznymi Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym.

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: 2007-08-08 Rozmowa z M. Toeplitz-Winiewską
Wysłany przez admin dnia 25-11-2007 (4556 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów
Co nowego w sprawie ustawy o zawodzie psychologa? Rozmowa Macieja Chabowskiego z dr Małgorzatą Toeplitz-Winiewską przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2007 dla portalu www.psychologia-spoleczna.pl

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: 2006-11-08 ORGANIZACJA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW
Wysłany przez admin dnia 09-11-2006 (5970 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

ORGANIZACJA SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PSYCHOLOGÓW

30 października Komitet Organizacyjny Izb Psychologów wznowił swoje prace.

Powołany 20 kwietnia br. przez ministra Krzysztofa Michałkiewicza, zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Komitet odbył dwa merytoryczne spotkania, a następnie  zawiesił swoje prace oczekując na powołanie przez minister Annę Kalatę nowego przewodniczącego . Wielokrotne pisma i interwencje nie odnosiły żadnego skutku (kalendarium „potyczek” jest na naszej stronie internetowej). Na zlecenie PTP została sporządzona opinia prawna, przez prof. Z.Hołdę, M.Gurgula i M.Ozimka, która wskazuje, że prace Komitetu powinny być jaknajszybciej wznowione i kontynuowane aż do wykonania zadań określonych w art. 62 ust.2 ustawy. To psychologowie, członkowie Komitetu są odpowiedzialni za organizację samorządu. Komitet ma więc nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek kontynuować swoje prace.

         Zebranie 30 października zostało zwołane przez Małgorzatę Toeplitz-Winiewską, upoważnioną wiceprzewodnicząca Komitetu. W trakcie zebrania powołano pełnomocników (koordynatorów) regionalnych komitetów organizacyjnych izb psychologów spośród członków Komitetu. Już poprzednio, na posiedzeniu 22 maja br. Komitet przyjął uchwałę o zasadach organizacji regionalnych zjazdów psychologów. Jednym z najważniejszych  problemów, na które natrafia Komitet to brak funduszy na organizację zebrań i wyborów samorządowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie zarezerwowało w swoim budżecie żadnych  środków finansowych na organizację samorządu. Oznacza to, że członkowie Komitetu musza poszukiwać sponsorów tego przedsięwzięcia a wszelkie prace są wykonywane społecznie. Mając więc świadomość tych ograniczeń musimy  teraz energicznie przystąpić do organizowania zebrań w poszczególnych województwach, by wybrać władze regionalne i delegatów na Zjazd Krajowy.

Apeluję do wszystkich psychologów o czynny udział w organizacji samorządu zawodowego.  Zostało nam mało czasu, ustawa weszła w życie 1 stycznia tego roku, a samorząd ciągle niezorganizowany. Po wielu latach doczekaliśmy się prawnej regulacji naszego zawodu, nie zaprzepaśćmy teraz okazji, żeby ustawa rzeczywiście zaczęła regulować naszą pracę zawodową.

 

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: 2006-10-17 Komunikat ZG PTP o zbieraniu zgłoszeń
Wysłany przez admin dnia 17-10-2006 (6658 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

Komunikat  Zarządu Głównego
o zbieraniu zgłoszeń do
Samorządu Zawodowego Psychologów

            Z przyczyn od Polskiego Towarzystwa Psychologicznego niezależnych ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, która weszła w życie 1 stycznia br., nie jest dotychczas wdrożona. Od uchwalenia ustawy i ustalenia terminu jej wejścia w życie gromadzimy zgłoszenia psychologów do przyszłego samorządu zawodowego, segregujemy na poszczególne województwa. Podkreślamy, że Towarzystwo tylko zbiera zgłoszenia. Zbiór umożliwi nam szybkie dotarcie do kolegów psychologów w celu zwołania walnych zebrań i wyboru regionalnego organu samorządu. Organy samorządu, którym przekażemy nasze zbiory, będą decydować o przyznaniu prawa wykonywania zawodu i w tym celu będą dokonywać oceny zgromadzonych materiałów, prosić o ewentualne uzupełnienia, aktualizacje, itp.

            Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie ma kompetencji do oceny przekazywanych nam dokumentów, ani wydawania zaświadczeń.

Zachęcamy w dalszym ciągu do przysyłania do nas zgłoszeń aby usprawnić i przyspieszyć proces organizacji naszego samorządu.

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: 2006-05-31 Organizacja Samorządu Psychologów
Wysłany przez admin dnia 01-06-2006 (8391 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

Organizacja Samorządu Psychologów

Kalendarium prac

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: Spis Psychologów Polskich
Wysłany przez admin dnia 22-01-2005 (21431 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

Publikacja SPISU PSYCHOLOGÓW POLSKICH zostaje opóźniona z powodu licznych braków w nadsyłanych zgłoszeniach do Samorządu. Prosimy o jak najszybsze sprawdzenie ZGŁOSZEŃ DO SAMORZĄDU i ewentualne uzupełnienie dokumentów. Prosimy również o rozprzestrzenianie tej informacji wśród wszystkich psychologów.

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: Przyszły Samorząd Zawodowy Psychologów
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (44035 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

Przyszły Samorząd Zawodowy Psychologów

Kliknij tu, aby sprawdzić swoje zgłoszenie do Samorządu Zawodowego Psychologów.

Pierwszym krokiem zbliżającym nas do stworzenia samorządu jest rejestracja psychologów aktywnych zawodowo.
Należy wypełnić zgłoszenie (wzór do ściągnięcia: samorzad.doc ) i wraz z niezbędnymi załącznikami przesłać do ZGPTP"


POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
ZARZĄD GŁÓWNY

ul.Stawki 5/7 00-183 Warszawa

Aby zgłosić się do Samorząd nie trzeba być członkiem PTP.

Opłata na koszty organizacji samorządu wynosi 10,00 zł.

Konto bankowe jest następujące:

Komitet Organizacyjny Samorządu Zawodowego Psychologów
przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym

PKO BP S.A. IO/Warszawa
nr 45 1020 1013 0000 0802 0002 9058
Wypełnij i wydrukuj dla siebie PRZELEW

Uwaga: Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o wpisie na listę przyszłego samorządu, w którego treści będzie zawarte wyjaśnienie o obecnej sytuacji prawnej zawodu psychologa w Polsce, powinny dodatkowo uregulować opłatę w wysokości 35 zł (członkowie PTP 25 zł). W takim przypadku tytuł wpłaty na powyższe konto powinien być następujący: wpis na listę przyszłego samorządu + wydanie zaświadczenia

(Czytaj więcej... | Samorząd)

Samorząd: Sprawdź swoje zgłoszenie do przyszłego Samorządu
Wysłany przez admin dnia 20-01-2005 (55336 odsłon)
Samorząd Zawodowy Psychologów

Sprawdź swoje zgłoszenie do przyszłego Samorządu Zawodowego Psychologów

- zgłoszenia nadesłane do 18 maja 2019 r.


Kilka ogólnych informacji:Na listach podane są nazwiska osób ze wszystkich zebranych dotąd zgłoszeń. Prosimy o sprawdzenie czy nie muszą Państwo uzupełnić dokumentów wymaganych do rejestracji w Samorządzie Zawodowym Psychologów.

Proszę wpisać swoje nazwisko (wystarczą pierwsze litery lub pierwsza część podwójnego nazwiska), a następnie sprawdzić wpis na liście.

Nazwisko:

 

lub odszukać zgłoszenie w konkretnym województwie:
Uwaga! na tych listach znajdują się wyłącznie nazwiska osób, które wyraziły zgodę na publikację danych.


Zgłoszenia są cały czas dodawane do bazy, zatem aktualizacja na stronie www będzie odbywać się co jakiś czas.

Pytania proszę kierować do ZG PTP

(Czytaj więcej... | Samorząd)