Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: Z prac Zarządu Głównego

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

Z prac ZG PTP: 2019_05_12 Stanowisko Prezydium ZGPTP
Wysłany przez admin dnia 12-05-2019 (482 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko Prezydium ZG PTP dotyczące standardów zawodowych psychologa i psychoterapeuty w kontekście zaleceń Rzecznika Praw Pacjenta dotyczących usług zdrowotnych wobec osób ze stresem bojowym.

Informacja dla Kampanii Przeciw Homofobii - odpowiedź Prezydium ZG PTP na prośbę o konsultację i opinię w sprawie projektu Ustawy o zakazie praktyk konwersyjnych

Stanowisko PTP dotyczącego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_04_25 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 25-04-2019 (482 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie włączenia do systemu ZSK kwalifikacji "Asystent Zdrowienia"

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_04_18 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 18-04-2019 (544 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę szybkiej nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się̨ o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Nowelizacja ta uzupełniając lukę prawną pozwoli pracowniom psychologicznym na wydawanie formalnie poprawnych dokumentacji prowadzonych badań. Wskazujemy jedynie na najważniejsze uwagi, usuwające w naszej opinii nieuchronną niezgodność treści proponowanego orzeczenia ze stanem faktycznym.

Stanowisko PTP

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_04_14 Stanowisko PTP
Wysłany przez admin dnia 14-04-2019 (470 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko PTP w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

W załączeniu przesyłam uwagi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (UD494). Projekt został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 20 marca br. z terminem zgłaszania uwag do 9 bm. Polskie Towarzystwo Psychologiczne nie zostało zaproszone do konsultacji przygotowywanego ważnego aktu prawnego. Mimo to, pozwalamy sobie przesłać ważne uwagi z nadzieją, że będą rozpatrzone w toku prac nad ostateczną wersją ustawy.

Stanowisko PTP

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_03_19 Komunikat
Wysłany przez admin dnia 19-03-2019 (477 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Udostępniamy informację o przeprowadzonym badaniu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Ogólnopolska diagnoza skali i uwarunkowań krzywdzenia dzieci". Zachęcamy do zapoznania się z wynikami oraz informacjami zawartymi w raporcie pod linkiem:

https://diagnozakrzywdzenia.pl

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_03_06 Ogłoszenie
Wysłany przez admin dnia 06-03-2019 (436 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

OGŁOSZENIE o likwidacji Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bielsku-Białej

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z dnia 7 listopada 2018 r. oraz Postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6.02.2019 roku o wpisie zmian, wszczęta została likwidacja stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział w Bielsku Białej KRS 0000100731
Likwidatorem stowarzyszenia została Pani Małgorzata Toeplitz-Winiewska Sekretarz Generalny ZG PTP
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń do Stowarzyszenia w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres: Małgorzata Toeplitz- Winiewska Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego ul. Stawki nr 5/7; 00-183 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres ptp@psych.uw.edu.pl
Według posiadanych danych likwidowane Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań finansowych.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_03_04 Certyfikaty psychoterapeutyczne
Wysłany przez admin dnia 04-03-2019 (434 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( dz. U. 2018, poz. 385) Polskie Towarzystwo Psychologiczne uzyskało pozytywną opinię o przyznawanych certyfikatach psychoterapeutycznych Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychiatrii prof. Piotra Gałeckiego.

Opinia krajowego konsultanta ds psychiatrii

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_28 Stanowisko Prezydium ZGPTP
Wysłany przez admin dnia 28-02-2019 (509 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowiska Prezydium ZG PTP przyjęte13 lutego br. w sprawie wykazów wydawnictw i monografii naukowych oraz wykazu wydawnictw publikujących monografie naukowe.

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
dotyczące Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019
r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Stanowisko Prezydium Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
w sprawie projektu z dnia 25 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów
wydawnictw, monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_26 Sekcja Psychologii Sportu
Wysłany przez admin dnia 26-02-2019 (517 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 lutego 2019 roku podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego powołane zostały nowe władze Sekcji Psychologii Sportu. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami po linkiem:

www.ptp.org.pl/oddzialy/sport/

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_24 Komunikat ZG
Wysłany przez admin dnia 24-02-2019 (539 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego o zmianach opłat rekomendacyjnych

Od 1 marca 2019 r. zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTP z dnia 19 czerwca 2013 r., zmieni się wysokość opłat rekomendacyjnych. Szczegóły w tabeli. Zaktualizowana wysokość opłat będzie umieszczona od 1 marca w opisach poszczególnych procedur rekomendacyjnych i w zakładce „przelew”. Ustalone opłaty będą w wysokości brutto, tzn. będą zawierały w sobie należny podatek VAT.

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_11 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 11-02-2019 (357 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

 

Komunikat Zarządu Głównego dla członków
Ogólnopolskiej Sekcji Psychologii Sportu PTP

Zarząd Główny PTP zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Ogólnopolskiej Sekcji
Psychologii Sportu
w dniu 25 lutego 2019 r. (poniedziałek)
o godz. 17: 00 w pierwszym terminie i 17.15 w II terminie

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji odbędą się w Sali Konferencyjnej Wydziału Psychologii UW ul. Stawki 5/7 w Warszawie, II piętro, sala nr 74.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
        Gorąco zachęcam Koleżankę/Kolegę do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sekcji. List imienny z zaproszeniem zostanie wysłany w najbliższych dniach.

        Zarząd Główny PTP przyjął 6 lutego br. uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Sekcji Psychologii Sportu w celu wyboru nowych władz Sekcji oraz ustalenia kierunków działalności w nowej kadencji.
        W imieniu Zarządu Głównego serdecznie Koleżanki i Kolegów pozdrawiam i zapraszam. Przedstawiciele Zarządu Głównego będą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Sekcji i oczekują spotkania z Wami w licznym gronie.

Za Zarząd Główny
Dr Krystyna Teresa Panas
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_02_07 Komunikat Zarządu Głównego
Wysłany przez admin dnia 07-02-2019 (385 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat Zarządu Głównego dla członków Oddziału PTP w RZESZOWIE

Zarząd Główny PTP zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału w Rzeszowie
w dniu 27 lutego 2019 r. (środa)
o godz. 17:00 w pierwszym terminie i 17.15 w II terminie

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania odbędą się w Sali Widokowej Hotelu RZESZÓW, AL. Piłsudskiego 44, II piętro.

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego,
        Gorąco zachęcam Koleżankę/Kolegę do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. List imienny z zaproszeniem zostanie wysłany w najbliższych dniach.

        Zarząd Główny PTP podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału w Rzeszowie w celu złożenia sprawozdania przez dotychczasowe władze Oddziału, których członkowie sprawowali swoje funkcje od wielu lat i wyboru nowych władz, oraz ustalenia kierunków działalności w nowej kadencji.
        W imieniu Zarządu Głównego serdecznie Kolegów pozdrawiam i zapraszam. Przedstawiciele Zarządu Głównego będzie uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu i oczekują spotkania z Wami w licznym gronie.

Za Zarząd Główny
Dr Krystyna Teresa Panas
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_26 Stanowisko PTP dotyczące chorych onkologicznie
Wysłany przez admin dnia 26-01-2019 (560 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Wsparcie osób chorych onkologicznie, ich rodzin i otoczenia.

Skan

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_25 Komunikat o uchwalach WZD
Wysłany przez admin dnia 25-01-2019 (541 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Komunikat o uchwałach Walnego Zgromadzenia o przyznanych odznaczeniach PTP i wyróżnieniu

Walne Zgromadzenie PTP w dniu 1 grudnia 2018 r. przyjęło uchwałę o odznaczeniu 12 wybitnych przedstawicieli polskiej psychologii odznaczeniem „Za zasługi dla polskiej psychologii”. Odznaczenie zostało przyznane (nazwiska w kolejności alfabetycznej):

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)

Z prac ZG PTP: 2019_01_24 Opieka Psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą
Wysłany przez admin dnia 24-01-2019 (481 odsłon)
Z prac Zarządu Głównego

Stanowisko w sprawie opieki nad dziećmi i młodzieżą

Skan pisma do Pani Poseł Józefy Hrynkiewicz

(Czytaj więcej... | Z prac ZG PTP)