Portal PTP
.:: Zarząd Główny PTP :: Stawki 5/7, 00-183 Warszawa ::.
PTP
· Strona główna
· Władze
· Kodeks
· Statut PTP
· Oddziały, sekcje, placówki
  i komisje rekomendacyjne

· Członkostwo
· Certyfikaty
   i rekomendacje

· Rekomendowani
   członkowie Towarzystwa

· Opinie i ekspertyzy
· Prace Zarządu Głównego
· Walne Zgromadzenie
· 100 lat PTP
· Czasopisma
· Ogłoszenia
· Przelew
· Napisz do nas
Dla psychologów
· Statut, kodeks
  etyki i komentarze

· Psychologia a prawo
· Tajemnica zawodowa
· Techniki projekcyjne
· Metody diagnostyczne
· Pomoc dla psychologów
· Ustawa
· Przyszły Samorząd
· Specjalizacja psychologia
  kliniczna

· EuroPsy - Europejski
  Certyfikat Psychologa

· EFPA
· Szkolenia i warsztaty
· Konferencje
· Praca dla psychologa
· Współpraca
  międzynarodowa

· Zasłużeni dla PTP
· Zasłużeni dla polskiej psychologii
· Nagrody
· Zjazdy

· Linki
· Download
· Wszystkie teksty ze strony
Szukaj


Portal PTP: PTP

Przeszukaj ten temat:   
[ Wróć na stronę główną | Wybierz nowy temat ]

PTP: 2019_01_28 Kodeks Etyczny Psychologa
Wysłany przez admin dnia 28-01-2019 (3788 odsłon)
PTP

NOWY KODEKS ETYCZNY PSYCHOLOGA

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: Zasłużeni dla polskiej psychologii
Wysłany przez admin dnia 26-01-2019 (1030 odsłon)
PTP

Zasłużony dla polskiej psychologii

odznaczenie przyznawane przez Walne Zgromadzenie Delegatów zgodnie z  art. 18 statutu PTP

Regulamin

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: Forum PTP
Wysłany przez admin dnia 17-11-2015 (2536 odsłon)
PTP

Wreszcie otwieramy internetowe forum dyskusyjne
dla członków Towarzystwa

Forum internetowe powstało po to byśmy mogli wymieniać się informacjami
i mieli miejsce na dyskusje problemów ważnych dla psychologów. Tu każdy może
podzielić się swoim punktem widzenia i poglądami.

Forum znajduje się pod adresem:
www.ptpforum.pl/

Instrukcja jak się zalogować:
www.ptpforum.pl/?strona=instrukcja

Informacja dodatkowa: Każdy zapisany do forum, będzie także zapisany
automatycznie na newsletter wewnętrzny PTP.

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: Praca dla psychologa
Wysłany przez admin dnia 10-04-2014 (41850 odsłon)
PTP

Ogłoszenie o konkursie K/MP/6/2017

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Wysłany przez admin dnia 03-04-2014 (5048 odsłon)
PTP

W dniu 22 marca 2013 roku – na wniosek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN – Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Urszula Jakubowska powołała czteroletnie, niestacjonarne, odpłatne studia doktoranckie w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.

Celem studiów doktoranckich jest wspomaganie przygotowania rozprawy doktorskiej przez osoby zainteresowane własnym rozwojem i pracą naukowo-badawczą.

Służy temu rozbudowana – w programie studiów – część doskonaląca warsztat badawczy, wcześnie rozpoczęta i bliska współpraca z opiekunem naukowym (w ramach seminariów doktorskich i staży naukowo-badawczych) oraz kontakt z najnowszymi osiągnięciami dyscypliny (w ramach wykładów monograficznych i seminariów doktorskich).

Szczegółowe informacje o studiach, ich programie i regulaminie oraz o rekrutacji znajdują się na stronie:

www.psych.pan.pl/pl/studia-doktoranckie

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: Władze PTP
Wysłany przez admin dnia 15-12-2012 (43857 odsłon)
PTP
Znajdziesz tutaj:

(Czytaj więcej... | PTP)

Różne: ANKIETA dla psychologów posiadających I stopień specjalizacji.
Wysłany przez admin dnia 15-11-2012 (8224 odsłon)
PTP

Szukając rozwiązania problemu uzupełnienia I stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej zwracamy się z prośbą do Koleżanek i Kolegów posiadających ten stopień o pilne wypełnienie załączonej ankiety. Będziemy się starać w Ministerstwie Zdrowia, by wprowadziło tryb specjalny, ale musimy uzyskać orientację ile osób jest chętnych, by uzupełnić specjalizację.

Jan Tylka - Krajowy Konsultant
Małgorzata Toeplitz-Winiewska

Ankieta do pobrania

(Czytaj więcej... | Różne)

PTP: Komunikat
Wysłany przez admin dnia 02-07-2012 (2777 odsłon)
PTP

Komunikat Przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN

       Podczas zebrania plenarnego Komitetu Psychologii PAN w dniu 22 czerwca 2012 przyjęliśmy większością głosów (27 za, 1 przeciw) poniższe stanowisko dotyczące studiów magisterskich z psychologii. Stanowisko poparli jednogłośnie dziekani wydziałów psychologii i dyrektorzy instytutów psychologii (reprezentujących w sumie 14 instytucji). Stanowisko, wraz ze stosownym listem przewodnim, zostało przekazane Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. dr hab. Piotr Oleś

Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk
w sprawie utrzymania pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich z psychologii.

       W trosce o dobre przygotowanie absolwentów psychologii do pełnienia odpowiedzialnych zadań wynikających z uprawiania zawodu zaufania publicznego, Komitet Psychologii PAN oświadcza, iż właściwą formą kształcenia psychologów są pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Projekt powołania dwustopniowych studiów z psychologii, obok jednolitych studiów pięcioletnich, można rozważyć po skutecznym wdrożeniu regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu psychologa.

Ustroń, 22 czerwca 2012

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: Praca dla psychologa.
Wysłany przez admin dnia 08-09-2010 (5848 odsłon)
PTP

Samodzielne, 25 Koło STO, prowadzące dwie szkoły (podstawową i gimnazjum) poszukuje psychologa, gabinetu lub poradni psychologicznej gotowej do podjęcia stałej współpracy i objęcia opieką psychologiczną dzieci i młodzieży uczęszczających do prowadzonych szkół.

Osoby lub firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres: zarzad25sto@gmail.com

Informacje o szkołach prowadzonych przez 25 Samodzielne Koło STO na stronie www.sto4.edu.pl

Zapraszamy!

Wojciech Pisula

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: Sekcja Psychologii Zdrowia
Wysłany przez admin dnia 25-03-2010 (7121 odsłon)
PTP

 

Sekcja Psychologii Zdrowia PTP powstała w 1991roku. Celem Sekcji jest:

 1. Inspirowanie, inicjowanie, prowadzenie i koordynowanie badań z zakresu psychologii zdrowia, obejmujących zagadnienia psychologicznych aspektów promocji zdrowia, psychoprofilaktyki i problematyki psychologicznej w chorobach somatycznych.
 2. Gromadzenie, wymiana i upowszechnianie informacji naukowej w zakresie psychologii zdrowia poprzez udział w dorocznych konferencjach Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (EHPS), udział w zjazdach naukowych PTP, organizowanie własnych konferencji i sympozjów tematycznych, okresowe spotkania członków Sekcji, wydawanie indywidualnych i zbiorowych publikacji oraz ułatwianie członkom wzajemnych kontaktów .
 3. Działalność edukacyjna i dydaktyczna w formie wymiany programów kształcenia przed- i podyplomowego dla psychologów, lekarzy oraz wspólnej pracy nad ich doskonaleniem.
 4. Udział profesjonalny w tworzeniu programów promocji zdrowia i wprowadzanie ich w placówkach ochrony zdrowia, placówkach oświatowych i zakładach pracy.
 5. Popularyzacja osiągnięć polskich psychologów zdrowia na forum międzynarodowym.

Obecne władze Sekcji (kadencja 2015 - 2017) to:

 • prof. dr hab. Helena Wrona Polańska pełni funkcję Przewodniczącej Sekcji Psychologii Zdrowia PTP
 • dr hab. Michał Ziarko: Wiceprzewodniczącego Sekcji
 • dr Agnieszka Pasztak- Opiłka: Sekretarza Sekcji agnieszka.pasztak@us.edu.pl
 • Członkowie zarządu Sekcji:
  dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
  dr hab. Tadeusz Ostrowski
  dr Dorota Włodarczyk
  dr Ewa Gruszczyńska
 • Komisja Rewizyjna
  dr Anna Trzcieniecka-Green - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  dr Irena Leszczyńska - Wiceprzewodnicząca Komisji.

Aby zostać członkiem Sekcji Psychologii Zdrowia należy:

 • być członkiem PTP;
 • uzyskać rekomendację dwóch członków Sekcji PZ PTP;
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy.

DZIAŁANIA SEKCJI PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

 • Zebrania sprawozdawczo-naukowe organizowane są corocznie w miesiącu listopadzie.
 • Co dwa lata organizowana jest Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona szeroko pojętej problematyce psychologii zdrowia. Ostatnia konferencja odbyła się w Maju 2015 roku w Gdańsku.

Była to X Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „Z PSYCHOLOGIĄ PO ZDROWIE. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?"

Zapowiedź kolejnej konferencji:

XI Ogólnopolska Konferencja Sekcji Psychologii Zdrowia PTP odbędzie się

w dniach 12-14 maja 2017 roku w Poznaniu.

Wkrótce więcej informacji. Serdecznie zapraszamy.

HISTORIA SEKCJI PSYCHOLOGII ZDROWIA

       Sekcja Psychologii Zdrowia została utworzona w 1991 roku na bazie Sekcji Psychologii Chorego Somatycznie, która powstała w 1983 roku przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współorganizatorem, a także przewodniczącym Sekcji Chorego Somatycznie w całym okresie jej działalności był Kazimierz Wrześniewski. Zakres jej działania dotyczył przede wszystkim praktycznych zadań psychologa w obszarze medycyny pozapsychiatrycznej.

       Asumptem do powstania Sekcji Psychologii Zdrowia było powołanie w 1986 roku Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia (European Health Psychology Society, EHPS). Zebranie założycielskie Sekcji zostało zorganizowane w Poznaniu w 1991 r. przez Helenę Sęk. Nowa organizacja wchłonęła Sekcję Psychologii Chorego Somatycznie i nazywała się początkowo Sekcją Psychologii Zdrowia i Chorego Somatycznie. Pierwszym przewodniczącym Sekcji był Kazimierz Wrześniewski. Od początku, miała ona bardziej akademicki charakter i w jej składzie większa była proporcja osób prowadzących prace badawcze. Ponadto, zmieniono sposób przyjmowania członków, od których wymaga się od tej pory rekomendacji oraz dorobku publikacyjnego.

       Od początku istnienia Sekcja Psychologii Zdrowia była związana z EHPS. W latach 1992-1996 członkiem zarządu EHPS był Kazimierz Wrześniewski, a środowisko polskich psychologów zdrowia w EHPS jest reprezentowane przez członka zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia (tzw. National Delegate). Członkowie Sekcji uczestniczą w corocznych konferencjach organizowanych przez EHPS. W 2006 roku w Warszawie odbyła się XX jubileuszowa konferencja tego towarzystwa, po raz pierwszy zorganizowana przez kraj postkomunistyczny.

       Od 1994 roku organizowane są cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe Sekcji Psychologii Zdrowia, których współorganizatorem jest jedna z polskich uczelni, posiadająca silny zespół psychologów zdrowia. Konferencje te odbywają się co dwa lata na zmianę z konferencjami Sekcji Medycyny Psychosomatycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Uczestniczą w nich nie tylko członkowie Sekcji, a ich celem jest integracja środowiska profesjonalistów (z różnych dziedzin wiedzy i praktyki) zajmujących się zdrowiem.

Wybrane materiały archiwalne

Wieczór wspomnień - artukuł

(Czytaj więcej... | PTP)

Prawo: Nowa zakładka „Komentarze”
Wysłany przez admin dnia 09-04-2009 (3540 odsłon)
PTP

W II części menu "dla psychologów" poszerzyliśmy zakładkę "Statut i kodeks etyki" o "komentarze". Jest to nowa zakładka na wyjaśnienia kwestii związanych ze statutem i Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, jakie najczęściej zgłaszane są przez psychologów do biura Zarządu Głównego PTP. Pierwsze wyjaśnienie dotyczy

DOSTĘPU DO DOKUMENTACJI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W EDUKACJI I OCHRONIE ZDROWIA

INTEGRACJA UCZNIÓW PRZEWLEKLE CHORYCH ORAZ CIERPIĄCYCH Z POWODU AUTYZMU -- POTRZEBA REGULACJI

W celu wyjaśnienia zamieszania informacyjnego, jakie można obserwować w sytuacji niewdrożenia ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, zamieszczam list młodego psychologa wyrażający potrzebę wyjścia z tego zamieszania i odpowiedź, która była w tym przypadku skuteczna. Mam nadzieję, że inne Koleżanki i Koledzy również skorzystają z tego wyjaśnienia.

Adam Niemczyński
Przewodniczący PTP

ABSOLWENCI Z DYPLOMEM MAGISTRA PSYCHOLOGII

(Czytaj więcej... | Prawo)

PTP: Komentarze
Wysłany przez admin dnia 03-04-2009 (9671 odsłon)
PTP
Zawiera wyjaśnienia kwestii jakie najczęściej zgłaszane są przez psychologów do biura ZG PTP

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - sesja naukowa
Wysłany przez admin dnia 14-10-2007 (47257 odsłon)
PTP

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

pragnę wyrazić swoją radość z faktu, że tak licznie uczestniczyliśmy w uroczystej Sesji Naukowej z okazji 100-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która odbyła się w Warszawie, w Pałacu Kazimierzowskim 27 października 2007 roku. Dziękuję wszystkim obecnym za udział w części wykładowej jak i w dyskusji dotyczącej przyszłości Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Bardzo liczę na to, że ta szczególna rocznica będzie również obchodzona przez Oddziały naszego Towarzystwa. Obchody 100-lecia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zostaną zakończone i podsumowane Sesją, która odbędzie się w czasie obrad XXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa w Poznaniu.

Tymczasem przesyłamy zdjęcia z Sesji.

Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami w imieniu Komitetu Organizacyjnego Sesji,

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski
Przewodniczący Obchodów 100-lecia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Wiceprzewodniczący PTP  

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - jak powstało PTP
Wysłany przez admin dnia 14-10-2007 (3771 odsłon)
PTP

Jak powstało Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 1. Rok 1907 jest oficjalną datą powołania do życia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wcześniej nieliczni jeszcze polscy  psychologowie uczestniczyli  w życiu naukowym w zakładanych przez siebie sekcjach psychologicznych w ramach Polskiego Towarzystwa  Lekarskiego (1891) oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego działającego od roku 1904 we Lwowie.
 2. Polskie Towarzystwo Psychologiczne było pierwszym polskim towarzystwem naukowym, w którego nazwie pojawiło się po raz  pierwszy słowo “psychologiczne” i które miało się zajmować wyłącznie psychologią. Jego inicjatorem, twórcą i przewodniczącym aż do śmierci był doktor filozofii Władysław Weryho (1868-1916). W dniu 17 maja 1907 roku w sali “Uranii” na  ulicy Brackiej 18 w Warszawie odbyło się zebranie założycielskie,  na którym Władysław Weryho tak przedstawiał cele i zadania nowo  zawiązującego się towarzystwa: “Biblioteka, czytelnia pism  [psychologicznych] i posiedzenia naukowe — oto rzeczy, o których  trzeba pomyśleć na samym początku. Następnym zadaniem Towarzystwa  będzie założenie pracowni psychologicznej. (...) Możliwą (...) jest rzeczą, że powstaną z czasem sekcje: pedagogiczna,  psychiatryczna, psychologii zwierząt, psychologii sztuk pięknych,  psychologii zeznań itd. (...) W miarę rozwoju Towarzystwo będzie zmuszone pomyśleć o własnym wydawnictwie (...)”.
 3. Opublikowany w tym samym roku statut Towarzystwa wprowadza oficjalnie jego nazwę: Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz jego cel: naukowe badanie zjawisk psychicznych we wszystkich zakresach psychologii. Swoją działalnością PTP obejmowało Królestwo  Polskie, w którego obrębie miało prawo otwierania oddziałów.  Członkami PTP mogły być “wszystkie osoby pełnoletnie obojga  płci” rekomendowane przez dwóch członków Towarzystwa i balotowane przez Zarząd Towarzystwa mający siedzibę w Warszawie. W jego skład wchodziło pięciu członków oraz dwóch zastępców wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie członków  Oddziału PTP wybierało również Zarząd Oddziału składający się z co najmniej trzech członków oraz jednego zastępcy przewodniczącego Oddziału.
 4. Przy okazji zmiany Statutu PTP w roku 1918 rozszerzono zadanie Towarzystwa na “badanie zagadnień psychologii i filozofii”, sankcjonując w ten sposób wciąż obecną w jego działalności naukowej problematykę filozoficzną.
 5. W roku 1927 doszło do połączenia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z założonym w roku 1915 przez Władysława Weryhę Warszawskim Instytutem Filozoficznym, w wyniku którego powstało Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne.  W jego ramach utworzono Sekcję  Psychologiczną, która skoncentrowała się na działalności odczytowej na terenie Warszawy.
 6. Żadne z powołanych do życia przed II Wojną Światową  towarzystw psychologicznych nie miało zasięgu ogólnopolskiego.  Dopiero w dniu 3 maja 1948 roku na odbywającym się w Poznaniu zjeździe założycielskim doszło do powstania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którego nazwa obejmowała już obszar całej Polski.

prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Instytut Psychologii UAM

(Czytaj więcej... | PTP)

PTP: 2007-10-27 100-lecie PTP - wprowadzenie do dyskusji
Wysłany przez admin dnia 14-10-2007 (3546 odsłon)
PTP

Wprowadzenie do dyskusji o przyszłości PTP

Adam Niemczyński 

            Po głębokim namyśle i rozważeniu wielu wariantów, jakie mi się nasunęły do tego by zaproponować kwestie do naszej dyskusji, doszedłem do wniosku, ze nie ma ważniejszej kwestii dla przyszłości PTP, jak pytanie o samorządność zawodową psychologów. Dlatego tez pragnę właśnie zaprosić do dyskusji na ten temat. Nie wyklucza to - rzecz jasna - innych tematów, jakie zechcieliby uczestnicy poruszyć.

            Na trzy powody skupienia się na kwestii samorządności psychologów pragnę zwrócić uwagę. Po pierwsze, PTP praktycznie od zawsze ma w swej istocie powołanie do tego, aby zadbać o status zawodu psychologa - w aspekcie zarówno badań i teorii jak i zastosowań i praktyki w społeczeństwie. I zawsze tak priorytetowo te sprawę traktowało i powinno nadal traktować. Po drugie, starania ostatnich kilkunastu lat o przychylność władz RP dla ustawowego zagwarantowania samorządności psychologów przyniosły dotychczas bardzo połowiczne rezultaty w praktyce pomimo wysiłków środowiska i PTP w szczególności.       Po trzecie, zmiany w środowisku psychologów w ostatnich kilkunastu latach (nowe uczelnie kształcące magistrów, olbrzymi wzrost liczby absolwentów, pluralizm organizacyjny psychologów) spowodowały powstanie nowej sytuacji, która domaga się nowych rozwiązań strategicznych, by cel od dawna istniejący dało się zrealizować. Wydaje się, ze PTP musi w tej sytuacji mozolnie negocjować w środowisku i budować consensus dla kooperatywnych działań, a zatem pojawia się potrzeba działania na rzecz przygotowania się środowiska polskich psychologów do samorządności, wcale nie kłócąca się z negocjowaniem z władzami państwowymi korzystnych rozwiązań prawnych.

Proponuję zatem odbyć naszą dyskusję wokół podanych wyżej powodów. Jak postępować powinno PTP w obecnej sytuacji? Jakie są powody nieskuteczności oparcia się po prostu na ustawowych rozwiązaniach? Czy droga pozarządowych działań z kooperacją wszystkich zainteresowanych podmiotów (uczelni i stowarzyszeń) nie powinna stać się głównym kierunkiem działań? Czy PTP stać na to, by poprowadzić i skoordynować te wysiłki? Na kogo PTP może liczyć w takim przedsięwzięciu? Mamy dwie godziny na dyskusję. Z natury rzeczy będzie to jej co najwyżej początek. Od teraz do Zjazdu w Poznaniu możemy zakreślić czas na zbudowanie ewentualnie dobrej strategii na rzecz samorządności psychologów w naszym kraju.

Zgromadzonych dzisiaj proszę o złożenie do protokołu swoich głosów, jeśli nie pomieścimy w naszym czasie dwóch godzin teraz wszystkich głosów.

Wrzesień 2007

(Czytaj więcej... | PTP)