Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
0000-00-00 00:00:00
Drogie Koleżanki i Koledzy
 
Chciałabym poinformować Was, że od października br zostałam powołana do pełnienia funkcji Wojewódzkiego Konsultanta w dziedzinie Psychologii Klinicznej.
Wszystkich Was Psychologów Klinicznych oraz Psychologów zainteresowanych psychologią kliniczną oraz specjalizowaniem się w tej dziedzinie uprzejmie proszę o kontakt.
Zapewne wiecie z różnych źródeł i dotkliwie doświadczacie trudności i ograniczeń jakie niosą za sobą wymagania dla specjalizujących się.Pragnę  i mam nadzieję informować Was o wszelkich działaniach jakie są i niewątpliwie będą podejmowane w tym zakresie, by stworzyć dogodniejsze warunki dla chcących specjalizować się.
W najbliższych dniach zamieszczę na stronie Oddziału Olsztyńskiego PTP informacje o propozycjach dotyczących trybu ubiegania się o uzyskanie specjalizacji z psychologii klinicznej.Będę zainteresowana pozyskaniem Waszych opinii w tej sprawie.
 
Aktualnie uprzejmie proszę o kontakt Psychologów Klinicznych i przesłanie(na adres e-mail) następujących informacji:
-imię nazwisko,data urodzenia
-rok ukończenia studiów,nazwa uczelni
-data uzyskania specjalizacji,I st, IIst.
-miejsce zatrudnienia,staż pracy
-możliwości bezpośredniego kontaktu.
Proszę o przedstawienie zakresu działań,usług jakie realizujecie w miejscu swego zatrudnienia.
Pozdrawiam.
 
Teresa Milewska-Gidzgier
 
 
Kontakt ze mną:
Teresa Milewska-Gidzgier
kom.604 550 407
 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie,Al.Wojska Polskiego 35
tel 089 53 27 283