Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2005-12-13 09:58:42

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Olsztyn, 07-12-05

Zarząd Oddziału Olsztyn 10-447 ul. Głowackiego 17

 

 Drogie Koleżanki ! Drodzy Koledzy !

1. Zebrania Zarządu OO PTP odbywać się będą w 2005 i 2006 roku w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 18.00 w pokoju 209 Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki UW-M w Olsztynie 10-447 ul. Głowackiego 17

2. Pragniemy spotkać się ze wszystkimi chętnymi członkami PTP i   Koleżankami i Kolegami psychologami w dniu 17 grudnia 2005 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej ZHP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie ul. Kopernika 45 (parter) .

Spotkanie to składać się będzie z dwóch części: pierwsza- część to zajęcia seminaryjno- warsztatowe nt. . Prowadzić je będzie mgr Maria Rafalska Dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie Udział bezpłatny. Zarezerwować trzeba około 3 godzin.

Druga - część to sprawy organizacyjne, w tym:

  • informacje o wejściu w życie w 2006 r. Ustawy o zawodzie psychologa, kierunki pracy Zarządu Olsztyńskiego Oddziału PTP (działania na rzecz wejścia w życie Ustawy o zawodzie psychologa),
  • prace nad przygotowaniem do organizacji Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego Psychologów,
  • sprawozdanie z prac ZG PTP ( zmiany w Statucie, Nadzwyczajny Zjazd PTP),
  • przewidywane szkolenia w Olsztynie organizowane przez Oddział w 2006 r.,
  • sprawy członkowskie (wydanie legitymacji członkom, którzy opłacili składki za 2005 r. i dostarczą zdjęcie legitymacyjne)

3. Składki członkowskie oraz wpisowe (nowi członkowie) można wpłacać u kol. Krzysztofa Golińskiego - obecnego skarbnika OO PTP w dniach, kiedy zbiera się Zarząd lub w czasie zebrania. Składki członkowskie wynoszą 70,- zł rocznie: za: 2004 = 70,- zł (dla reaktywujących swoje członkostwo) , za: 2005 = 70,- zł Wpisowe stanowi 50% składki rocznej, tj. 35,- zł.

4. Przypominamy o możliwości reaktywowania członkostwa w PTP na indywidualny wniosek zainteresowanego. Można go uzyskać osobiście lub korespondencyjnie i wpłacając zaległą składkę za poprzedni rok.

5. Od pewnego czasu mamy założoną stronę internetową wraz z pocztą e-mail. Będziemy mogli sprawniej i szybciej się porozumiewać oraz informować o wszystkich wydarzeniach w PTP.

Adres e-mail: olsztyn@ptp.org.pl.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie 17 grudnia o godz. 10.00

Zarząd