Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
2006-01-18 20:32:18

Szanowni Koledzy,

Nowy 2006 Rok rozpoczął się dla nas wszystkich wielkim sukcesem, mamy wreszcie uregulowany prawnie status naszego zawodu. Wiadomo więc, kto jest psychologiem, jakie czynności zawodowe psycholog wykonuje, kto wreszcie będzie dbać o standardy zawodowe a także interesy zawodu i psychologów.

Teraz przed naszym środowiskiem staje ważne wyzwanie organizacyjne, pojawia się też szereg pytań i wątpliwości.


 

ORGANIZACJA SAMORZĄDU

Organizacja samorządu zawodowego psychologów rozpoczyna się od powołania przez ministra pracy Komitetu Organizacyjnego Izb Psychologicznych. Minister ustawowo ma na to 3 miesiące. Powołanie Komitetu odbywa się w porozumieniu z ogólnopolskimi stowarzyszeniami psychologów i związkami zawodowymi psychologów. Czekamy więc na zaproszenie ministra pracy, ruch jest po stronie ministerstwa. Z pisma od podsekretarza stanu  Roberta Jerzego Kwiatkowskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku wynika, że planowane jest spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń w połowie stycznia.

    • Po powołaniu Komitetu rozpoczyna się zwoływanie regionalnych zjazdów , które wybiorą Regionalne Rady  i inne organy samorządowe – regionalnych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i regionalne komisje dyscyplinarne, regionalne komisje rewizyjne i wreszcie delegatów na Krajowy Zjazd Psychologów.
    • Następnym krokiem jest odbycie Krajowego Zjazdu Psychologów, który wybierze krajowe władze samorządowe oraz uchwali niezbędne do funkcjonowania samorządu regulaminy.
    • Obecnie dysponujemy projektami szeregu regulaminów, które zostaną przekazane Komitetowi Organizacyjnemu do wykorzystania. 

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Zgodnie z przepisami przejściowymi ( art. 63 ust. 1 ) wszystkich psychologów , którzy posiadają dyplom magistra psychologii i pracowali w zawodzie psychologa co najmniej 2 lata wpisuje się automatycznie na listę psychologów Regionalnej Izby Psychologicznej na terenie której wykonują zawód.  

Zbierane przez Towarzystwo „zgłoszenia do samorządu zawodowego„wstępnym krokiem do tworzenia list przez regionalne izby. PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU PSYCHOLOGA POTWIERDZĄ DOPIERO Regionalne Rady  po weryfikacji zbieranych przez  nas materiałów.

Zgłoszenia, które Towarzystwo zbiera od 2001 roku będą też służyły do zawiadomienia o odbywaniu się regionalnych zjazdów psychologów.

Do momentu powołania samorządu żaden pracodawca nie może żądać poświadczenia o prawie wykonywania zawodu przez psychologa.

Zachęcamy także absolwentów psychologii, którzy nie mają jeszcze dwóch lat pracy w zawodzie do zgłaszania się, ponieważ wnioski takich osób, zgodnie z art., 63 ust.2 ustawy, będą indywidualnie rozpatrywane przez Krajową Radę Psychologów, która ustali zasady wpisu na listę.

STAŻ PODYPLOMOWY


Staż podyplomowy, zgodnie z ustawą będzie obowiązywał absolwentów, najwcześniej od 2006 roku. W sprawie zasad, trybu i warunków odbywania stażu podyplomowego czekamy na rozporządzenie ministra pracy, który ma je przygotować w porozumieniu z ministrami zdrowia i edukacji. ( art. 8 ust. 9 ).

Oczywiście Porozumienie Stowarzyszeń i Związków Zawodowych Psychologów powołane jeszcze w 2001 roku będzie przedkładać swoje propozycje w tym zakresie. Niestety w chwili obecnej nic na temat stażu nie wiemy.

Więcej informacji prosimy szukać na stronie głównej Towarzystwa www.ptp.org.pl.

 

Na 23 stycznia zaplanowano w trybie pilnym Zjazd Zarządu Głównego. Podjęte na tym zjeździe ustalenia postaramy się państwu przekazać możliwie jak najszybciej.