Portal PTP
  
.:: PTP - Oddział w Olsztynie ::.
Informacje


Aktualności
Zapraszamy na warsztaty
2006-11-13 19:47:07

Olsztyn, 12-11-06 r.

                                     Komunikat nr 4/2006

 

                                     Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

      Uprzejmie informujemy, że:

1)  02-12-06 r. w godzinach 09.30-13.30 z inicjatywy Zarządu Oddziału proponujemy bezpłatne warsztaty nt. Terapia tańcem w zaburzeniach somatycznych, które poprowadzi mgr Anna Samwolska z Olsztyna w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie przy ulicy Małłków 3.

Prowadząca sugeruje, aby zabrać ze sobą luźny strój, sportowe obuwie lub grube skarpety, karimatę lub koc.

2) 09 i 10-12-06 r. w godzinach 09.00-15.00 proponujemy bezpłatne warsztaty

nt. Komunikacja Rosenberga w wychowaniu, które poprowadzi

mgr Bernadeta Jabłońska z Olsztyna w sali Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Głowackiego.

 

Ważne!!!

1. Warsztaty będą mogły się odbyć, jeśli weźmie w nich udział minimum 12 osób.

2. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału do dnia 24-11-06 r. telefonicznie na numer Przewodniczącego Oddziału 0- 603-457- 288 lub

e-mail: kedza@vp.pl

3. W warsztatach mogą wziąć udział również chętni psychologowie nie będący członkami towarzystwa.

 

1.Na warsztatach będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

     Wysokość składki w 2005 i 2006 roku wynosi 70,- zł.

2.Decyzją Zarządu Oddziału osoby chcące reaktywować swoje członkostwo zobowiązane są do opłacenia składki za 2005 r. i bieżącej za 2006 r.

3.Prosimy o przyniesienie ze sobą lub wcześniejsze przesłanie pocztą na adres Oddziału Wniosku o przywrócenie członkostwa w PTP. Przypominamy, że obowiązujący Statut nie przewiduje ponownego wstąpienia do PTP. Istnienie jedynie możliwość reaktywowania członkostwa po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.

4.Koleżanki i Koledzy, którzy chcieliby wstąpić do PTP prosimy o wypełnienie Wniosku o wstąpienie do PTP, dołączenie ksero dyplomu, 1 fotografii,  przyniesienie 70,- zł na opłacenie składki za 2006 r. i 35,- zł    tytułem wpisowego. Jednocześnie informujemy, że osobami polecającymi mogą być członkowie zwyczajni, którzy mają aktualnie opłacone składki.

 

 

W imieniu  Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w warsztatach, życzymy efektywnego i miłego w nich udziału .

 

                                                              Zarząd Oddziału

 

                                                                   Andrzej Kędzierski


WALNE ZEBRANIE
2006-11-06 20:14:05

 Olsztyn, 06-11-06 r.

                                     Komunikat nr 3/2006

 

                                     Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

      Uprzejmie informujemy, że  08-11-06 r. o godz. 17°° z inicjatywy Zarządu Oddziału zwołujemy Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Olsztynie na podstawie art. 46§2  Statutu PTP w sali nr 220 Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ulicy Głowackiego 17.

 

Spotkamy się, aby:

1) wybrać delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa

Psychologicznego w Śródborowie k/Otwocka w dniach 26-29 stycznia 2007 r.

(5 delegatów)

2) wybrać  przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału

3) wysłuchać wykładu dr Jerzego Oszmiańczuka

4)wysłuchać informacji i komunikatów Zarządu Głównego PTP

5)przekazać informacje o pracach nad wdrażaniem Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

 

     W przypadku zbyt małej statutowo liczby uczestników ustalamy następny, drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  w tym samym dniu i miejscu o godzinie 17³°.

 

Ważne!!!

 

  1. Na zebraniu będzie można zapłacić bieżące i zaległe składki członkowskie.

     Wysokość składki w 2005 i 2006 roku wynosi 70,- zł.

  1. Decyzją Zarządu Oddziału osoby chcące reaktywować swoje członkostwo zobowiązane są do opłacenia składki za 2005 r. i bieżącej za 2006 r.
  2. Prosimy o przyniesienie ze sobą lub wcześniejsze przesłanie pocztą na adres Oddziału Wniosku o przywrócenie członkostwa w PTP. Przypominamy, że obowiązujący Statut nie przewiduje ponownego wstąpienia do PTP. Istnienie jedynie możliwość reaktywowania członkostwa po uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa.
  3. Koleżanki i Koledzy, którzy chcieliby wstąpić do PTP prosimy o wypełnienie Wniosku o wstąpienie do PTP, dołączenie ksero dyplomu, 1 fotografii,  przyniesienie 70,- zł na opłacenie składki za 2006 r. i 35,- zł    tytułem wpisowego. Jednocześnie informujemy, że osobami polecającymi mogą być członkowie zwyczajni, którzy mają aktualnie opłacone składki.

 

 

W imieniu  Zarządu Oddziału zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, życzymy efektywnego i miłego udziału w obradach.

 

                                                             Zarząd Oddziału

 

                                                                   Andrzej Kędzierski